3.4 Tekijänoikeus ja plagiointi

Kun opinnoissa harjoitellaan tieteen tekemistä tuottamalla omaa tieteellistä tekstiä opintosuorituksia varten, nousee esiin kaksi tärkeää tekijänoikeusnäkökulmaa. Ensiksi tieteelliseen kirjoittamiseen kuuluu lähteiden käyttö, mutta niin, että on selvää, milloin tukeudutaan lähteisiin ja milloin esitetään omia arvioita. Toiseksi opiskelijan on hyvä muistaa, että tekijänoikeus suojaa kaikkia hänen omia töitään ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeuden peruskäsitteitä

Taloudelliset oikeudet: Tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin.

Moraaliset oikeudet: Tekijän nimi mainittava teoksen yhteydessä eikä teosta saa muuttaa.

Lähioikeudet: oikeus teoksen esitykseen tai tallenteeseen, esim. levytys, valokuva.

Tekijänoikeudet

Plagioinniksi kutsutaan sellaista tekijänoikeuksien rikkomista, jossa jonkun toisen laatima teksti (kuva, kaavio jne.) esitetään omana.

Helsingin yliopistolla on yhteiset käytännöt opintovilpin ja plagioinnin ehkäisemiseen. Lukuvuonna 2014-15 HY:ssä otetaan käyttöön Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä osaksi sähköistä graduprosessia. Urkund suojaa myös opiskelijan omia tekijänoikeuksia.

Löydät lisätietoa opiskeluun liittyvistä tekijänoikeusasioista HY:n Älä kopsaa! -sivustolta.

Creative Commons

Digitaalisessa maailmassa teosten kopiointi, siirtäminen ja muokkaaminen on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa kuin konkreettisten esineiden maailmassa. Tekijänoikeuden suoja ei kuitenkaan poistu, ellei tekijä siitä itse ilmoita. Jos tekijä haluaa viestittää, että hän on valmis luovuttamaan osan oikeuksistaan tietyin reunaehdoin Creative Commons -lisenssit ovat hyvä vaihtoehto.

Esim.: käytä ja muokkaa vapaasti, jos mainitset tekijän, jaat oman työsi edelleen verkossa etkä tavoittele voittoa (CC BY-SA 3.0)

http://creativecommons.fi/, http://creativecommons.org/

Video A Shared Culture valottaa CC:n ideaa (CC BY)