Liikuntapaikkojen saavutettavuus esillä Suomen liikunnan ammattilaisten olosuhdeseminaarissa 7.-8.10.2021

Suomen liikunnan ammattilaiset ry. järjesti 7.-8.10.2021 Olosuhdeseminaarin 2021, johon myös LIPAS-palvelu ja YLLI-hanke osallistuivat.

Seminaarissa käsiteltiin myös liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja saavutettavuusanalyysejä, kun LIPAS-palvelun projektipäällikkö Tapani Laakso esitteli LIPAS-tietokantaa ja siihen rakennettua analyysityökalua. Lähiöohjelmaan 2020-2022 kuuluva YLLI-hanke on osallistunut analyysityökalun kehittämiseen. Lisäksi Tapani Laakso toi esitelmässään esille YLLI-hankkeen ja Lähiöohjelman 2020-2022 toimia ja tutkimuksia yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.

Olosuhdeseminaari kokosi liikuntapaikkojen hoidosta ja kunnosta vastaavia ammattilaisia yhteen Holiday Club Saimaaseen. Tilaisuudessa pohdittiin liikuntapaikkojen olosuhteita monipuolisesti. ERityisessä johtamisen foorumissa tarkasteltiin tiedolla johtamista ja laaja-alaista yhteistyötä liikuntapaikkatyössä. Seminaarissa käsiteltiin esimerkiksi niin työn johtamista liikuntapaikkojen hoidossa, kuntien tarjoamia tukia ja avustuksia urheiluseuroille kuin kokemuksia ylikunnallisista yhteistyökokeiluistakin.

Tapanin esitelmä saavutettavuudesta sen analytiikasta löytyy sekä SLA:n että YLLI-hankkeen sivuilta. Seminaarin kaikki esitelmät löytyvät SLA:n kotisivuilla.