Mistä apua liikuntapaikkojen suunnitteluun ja saavutettavuus-vertailuihin? Juttusarjan osa 1/4: Lipas-analyysityökalun tausta

Tämä on ensimmäinen kirjoitus neliosaisesta blogikirjoitusten sarjasta, jonka teemana on ”LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä – Analyysityökalu liikuntapaikkojen saavutettavuuden arviointiin”. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa avaamme Lipas-analyysityökalun taustaa.

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

LIPAS-projekti ja YLLI-hanke yhteistyössä -juttusarja

Tulevissa kirjoituksissa tutustutaan analyysityökalun käyttöön, arvioidaan sen antamien tulosten luotettavuutta sekä pohditaan palvelun jatkokehittämistä. Kirjoituksia julkaistaan noin kuukauden välein.

Kirjoitusten aiheet:

  1. Analyysityökalun tausta
  2. Analyysityökalun toiminta ja käyttö
  3. Analyysityökalun luotettavuus ja vertailu kaupallisiin saavutettavuusanalyyseihin
  4. Analyysityökalun jatkokehitys

Mikä analyysityökalu?

Analyysityökalu on Lipas.fi -palvelun työkalu liikuntaolosuhteiden tarjonnan ja saavutettavuuden arviointiin. Työkalun avulla on mahdollista vertailla olemassa olevien liikuntapaikkojen etäisyyttä ja matkustusaikoja suhteessa halutun alueen väestöön, muihin liikuntapaikkoihin sekä oppilaitoksiin. 

Analyysityökalua on mahdollista käyttää rekisteröitymällä Lipas-palveluun.
Lipas-palvelun ja analyysityökalun käyttöohjeet on koottu omalle sivulleen: lipasinfo.fi

  • Video Lipas-analyysityökalun käyttöönotosta
  • Video liikuntapaikkojen saavutettavuustiedoista Lipas-palvelussa

Lipas-analyysityökalun tausta

Liikuntapaikkasuunnittelu on usein tunteita herättävää työtä. Mille alueelle seuraavan vuoden liikuntapaikkainvestointi kohdentuu ja millaisia tarpeita liikuntapaikalla täytetään? Suunnittelua tehdään eri lähtökohdista käsin riippuen muun muassa siitä, millainen liikuntapaikka on kyseessä tai millaisia palveluita liikuntapaikalla tarjotaan. Alueelliset tai seudulliset liikuntapaikat ovat kokoluokkaa suurempia ja edellyttävät usein pidempää hankesuunnittelua kuin esimerkiksi lähiliikunta-alueet tai vastaavat pienemmät, jopa vuosittain toteutettavat liikuntapaikkahankkeet. Tästä huolimatta pienintäkään liikuntapaikkaa ei sijoiteta sattumanvaraisesti. Liikuntapaikan tarvetta voidaan arvioida esimerkiksi opetustoimen päiväkäytön tai lähialueilta tavoiteltavien iltakäyttäjien tarpeet huomioiden.

Näistä lähtökohdista Lipas-projekti toteutti yhdessä YLLI-tutkimushankkeen kanssa keväällä 2021 kehittämistyöpajojen sarjan Helsingin ja Jyväskylän kaupunkien, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä Lipas-tietokannan hallinnoijatiimin kanssa. Työpajoissa ratkaistava kehittämisongelma tiivistettiin muotoon:

”Miten ja millä perusteilla valitaan tarjolla olevista liikuntapaikan rakentamispaikoista (tonteista) paras mahdollinen?”

Valintapäätöksen ja eri paikkojen vertailussa kunnat arvioivat tarvittavan tietoa esimerkiksi alueella olevan väestön määrästä ja ikärakenteesta, valittujen paikkojen saavutettavuudesta autolla, kävellen ja polkupyörällä (matka-aika ja kulkuetäisyys), koulujen ja päiväkotien läheisyys sekä muut alueella olevat liikuntapaikat (tyypit ja etäisyydet). Nämä tekijät otettiin mukaan analyysimalliin, josta alkoi rakentua Lipas-analyysityökalu.

Lipas-projekti ja Ylli-hanke yleisesti:

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022.

Lipas.fi on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.