YLLI mukana SuomiAreenassa 30.6.2023 Porissa

YLLI- ja YLLI 2.0 -hankkeet olivat esillä Porissa järjestetyssä SuomiAreena-festivaalissa (linkki), kun hankkeiden vetäjä Petteri Muukkonen osallistui paneelikeskusteluun ”Aktiivinen kunta – mahdollisuuksien kunta: miten lisätään liikettä asukkaiden arkeen?” tapahtuman päälavalla eli MTV-lavalla. Mukana Porin kaupungin masinoinmassa paneelikeskustelussa olivat OKM:n liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari, Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, Porin kaupungin hankekoordinaaattori Hanne Mailanen sekä hankepäällikkö Pasi Vainionperä Liikuttava Kaveri -hankkeesta. Paneelin juonsi Leea Toukola. Paneelikeskustelussa pohdittiin asukkaiden liikuttamisen järjestämisen ja mahdollisuuksien luomisen vastuita ja käytäntöjä. Keskustelussa puhuttiin monialaisuudesta ja liikunnan harrastamisne esteiden poistamisesta sekä ruohonjuuritason toimista.

Paneelikeskustelun osallistujat Petteri Muukkonen (vas.), Pasi vainionperä, Hanne Mailanen, Leea Toukola, Tiina Kivisaari sekä Petteri Lahti (oik.). Kuva: Petteri Lahti

Commentary about active transportation is published in The Lancet Public Health

Petteri Muukkonen’s commentary <https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00054-2> about key concepts to consider when promoting active transportation was published in The Lancet Planetary Health in the beginning of May 2023.

Source:

Muukkonen, P. (2023). Key concepts to consider when promoting active transportation. The Lancet Planetary Health 7(5), e356. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00054-2

Epävirallisten liikuntaympäristöjen tunnistaminen urheiluun liittyvistä Twitter-viesteistä geotunnisteiden avulla

Frontiers in Sociology -lehti julkaisi YLLI-hankkeemme tuoreen tutkimusartikkelin, joka kertoo keinoista tunnistaa epävirallisia liikuntapaikkoja Helsingin kaupunkialueella. Tutkimus keskittyi talviliikuntaan ja hyödynsi geotunnisteisia Twitter-viestejä, joita käyttäjät julkaisivat harrastuksistaan. Havaitsimme, että Twitter-postauksista koostuva aineisto on hyödyllinen työkalu epävirallisten liikuntapaikkojen tunnistamiseen ja löytämiseen. Tällainen täydentävä informaatio epävirallisista liikuntapaikoista auttaa kaupunkisuunnittelijoita ja liikuntapaikkasuunnittelijoita kehittämään epävirallisia liikkumisympäristöjä kuten esimerkiksi puistoja, lähimetsiä ja vesialueita, mikä puolestaan ​​edelleen edistää terveellistä ja liikunnallista elämää kaupungeissa.

Kuva 1. Esimerkkejä hiihtoaiheisista twiiteistä ja niiden sijaintien tutkimisesta (van der Lijn et al. 2023).

Lähde:

van der Lijn, C., Ehnström, E., Koivisto, S. & Muukkonen, P. (2023). Detecting informal green, blue, and street physical activity spaces in the city using geotagged sports-related Twitter tweets. Frontiers in Sociology 8, https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1125343

YLLI muuttuu YLLI 2.0:ksi

Lähiöohjelman 2020-2022 rahoittama YLLI-hanke päättyy, mutta tulokset jäävät elämään ja niitä kehitetään ja hiotaan edelleen. Perjantaina 31.3.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi myönteisen rahoituspäätöksen rahoittaa YLLI 2.0 -kehittämishanketta Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista. YLLI 2.0 on suunniteltu kolmivuotiseksi hankkeeksi, ja OKM:n rahoituspäätös varmistaa työskentelyn aluksi ensimmäiselle vuodelle 1.6.2023-31.5.202.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

YLLI 2.0:n tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa kuntien ja muiden toimijoiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvat, aiemmassa YLLI-tutkimushankkeessa luodut konkreettiset työkalut ja toiminnot.

Hankkeen alueellinen kattavuus on valtakunnallisesti koko Suomi. Kohderyhmänä ovat laaja-alaisesti aiheesta kiinnostuneet paikalliset toimijat, jotka osallistuvat kansalaisten liikuttamiseen: niin kuntaorganisaatiot ja niiden eri toimialat, NGO-toimijat kuten seurat ja yhdistykset sekä vapaa sivistystyö. Osallistavalla yhteiskehittämisellä jatkokehitämme YLLI-hankkeen toimintoja vastaamaan erilaisia olosuhteita ja eri kuntien tarpeita. Heidän kauttaan vaikutamme välillisesti kansalaisten mahdollisuuksiin; erityisesti passiiviset ja vähän liikkuvat kansalaiset kuten esim. maahanmuuttajataustaiset, syrjäytyneet ja ikääntyneet.

Aiempi YLLI-tutkimushanke, jota rahoitti Lähiöohjelma 2020-2022, keskittyi ohjelman mukaisesti lähiöiden olosuhteisiin ja asukkaisiin. Kuntia ja asuinalueita on kuitenkin Suomessa hyvin erilaisia. YLLI 2.0 jatkaa YLLI-tutkimushankkeen jälkeen valtakunnallisesti kattavasti hyödyntäen myös kuntien ja kaupunkien epävirallisia verkostoja kuten seitsemän suurimman kaupungin yhteistyöverkostoa. YLLI 2.0:n jalkautustyö tehdään uusien yhteiskehittämiskierrosten avulla, missä samalla aiemmin lähiötutkimuksen tiedon valossa kehitettyjä toimintoja kehitetään vastaamaan erilaisten kuntien ja alueiden tarpeita. Nämä toteutetaan tiedeneuvonnan työpajamuotoisten interventioiden tulosten avulla. Interventiot järjestetään laaja-alaisesti lähialueen eri toimijoille. Kehittämällä toimintoja liikkumisen ja liikuntapalveluiden järjestäjien tasolla voi kehittyä merkittävästi välillisesti väestön fyysisen aktiivisuuden edellytykset.

Lisätietoja antaa YLLI 2.0 -kehittämishankkeen johtaja Petteri Muukkonen, +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi