Hyvä kierre -päivä 30.11.2022: Yksi maapallo – yhteinen terveys – yhteinen hyvinvointi

HUS Perusterveydenhuollon yksikkö järjestää Hyvä kierre -seminaarin, joka on suunnattu HUS-alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisille ja asiantuntijoille sekä sote-ammattilaisille ja -asiantuntijoille.

Ihmisen ja eläinten terveys ja hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa ja ympäristöön. Muun luonnon hyvinvointia lisäämällä parannamme myös ihmisen terveyttä. Terveydenhuollolla on laajasti mahdollisuuksia ja myös velvollisuus edistää kestävää kehitystä. Toimintaa kehittämällä voimme vähentää ilmasto- ja ympäristökuormaa, mutta vaikuttavinta on sairauksien ennaltaehkäisyyn panostaminen.

Tilaisuudesta on haettu kuusi (6) tuntia yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutuksen teoriakoulutukseksi.

Tilaisuus on maksuton ja aamupäivän osuus livestreamataan.

Tule mukaan avartamaan ajatuksiasi, kuulemaan, oppimaan ja pohtimaan.

Mitä jo teemme – mitä voisimme tehdä lisää.

Hyvä kierre -päivä: Yksi maapallo – yhteinen terveys – yhteinen hyvinvointi | HUS: Hyvä kierre -päivä 30.11.2022: Yksi maapallo – yhteinen terveys – yhteinen hyvinvointi

Erikoistuvien HUSin jaksot haussa 22.8.-6.9.2022

Yleislääketieteeseen erikoistuville on jälleen vuonna 2023 tarjolla muiden kliinisten erikoisalojen jaksoja HUSissa. Jaksot on ensisijaisesti tarkoitettu Helsingin yliopiston erikoistuville, mutta muualle erikoistuvat voivat myös hakea.

Käy tutustumassa tarjolla oleviin jaksoihin täällä ja hae mukaan!

Erikoislääkärikoulutusta koskeva Osaamisen arviointi terveyskeskustyössä -ohje

Osaamisperustaiseen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy järjestelmällinen arviointi, jolla tuetaan erikoistujan osaamisen karttumista. Yleislääketieteessä tullaan noudattamaan terveyskeskuksissa suoritettavien koulutusjaksojen aikana tähän kuvaan tiivistettyä ohjetta, joka on valtakunnallinen. Tarkempi ohje itsearvioinnista ja eri työvälineiden käytöstä ohjauksessa sekä havaintojen tallentamisesta julkaistaan syksyllä 2022.