Lähiohjaajaoikeus

Kun olet käynyt Orientoituminen ohjaukseen -valmennuksen, voit hakea lähiohjaajaoikeutta yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoon. Käsittelemme hakemuksia noin kerran kuussa.

Lähiohjaajaoikeuden saatuasi voit toimia terveyskeskuskoulutusjaksoa suorittavan lääkärin henkilökohtaisena lähiohjaajana Etelä-Suomen YTA-alueen yleislääketieteen koulutusterveyskeskuksissa. Oikeutesi on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Sinun tulee pitää yllä ohjausosaamistasi. Oikeuden säilyttämiseksi sinun tulee oikeuden myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana:

  • toimia yhden tai useamman yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärikoulutuksen 9 kk terveyskeskuskoulutusjaksoa suorittavan lääkärin henkilökohtaisena ohjaajana yhteensä vähintään 12 kuukautta JA
  • osallistua oman alueesi koulutusylilääkärin ja/tai yleislääketieteen oppialan järjestämiin ohjaaja- ja kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 20 tuntia, tai muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneesi tai kehittäneesi ohjaustaitojasi.

Lähiohjaajana tuet ohjattavasi työssäoppimista ja teet järjestelmällisesti osaamisen arviointia.

Sinulla ja ohjattavallasi on oikeus varata ohjaukseen kaksi tuntia viikossa. Suurimman osan ohjauksesta voit järjestää ryhmämuotoisena, jos toimipaikallasi on useampia koulutusvaiheen lääkäreitä.

Sinulla voi olla ohjauksessasi yhtäaikaisesti enintään neljä ohjattavaa.

Helsingin yliopiston yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat ja lähiohjaajat -tietokannan informointi

Uuden erikoislääkärikouluttajan ja lähiohjaajan perehdytyksen muistilista