Lähiohjaajaoikeus

Kun olet käynyt Orientoituminen ohjaukseen -valmennuksen, voit hakea lähiohjaajaoikeutta yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoon. Käsittelemme hakemuksia muutaman viikon välein.

Lähiohjaajaoikeuden saatuasi voit toimia terveyskeskuskoulutusjaksoa suorittavan lääkärin henkilökohtaisena lähiohjaajana. Oikeutesi on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Lähiohjaajan tehtäviä:

  • auttaa koulutusvaiheen lääkäriä henkilökohtaisten tavoitteiden luomisessa
  • seurata tavoitteiden toteutumista
  • arvioida ohjattavan osaamista
  • antaa palautetta.

Sinulla ja ohjattavallasi on oikeus varata ohjaukseen kaksi tuntia viikossa. Osan ohjauksesta voit järjestää ryhmämuotoisena, jos toimipaikallasi on useampia koulutusvaiheen lääkäreitä.

Hakemus: yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson lähiohjaajaoikeus

Helsingin yliopiston yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat ja lähiohjaajat -tietokannan informointi

Uuden erikoislääkärikouluttajan ja lähiohjaajan perehdytyksen muistilista