Erikoislääkärikouluttajaoikeus

Kun olet käynyt yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan valmennuksen, voit hakea erikoislääkärikouluttajaoikeutta. Käsittelemme kouluttajaoikeushakemuksia noin kerran kuukaudessa. Kouluttajaoikeuden saatuasi voit toimia erikoistuvien lääkärien henkilökohtaisena erikoislääkärikouluttajana. Oikeutesi on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Sinun tulee pitää yllä ohjausosaamistasi. Oikeuden säilyttämiseksi sinun tulee oikeuden myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana:

  • toimia yhden tai useamman yleislääketieteeseen erikoistuva lääkärin henkilökohtaisena kouluttajana yhteensä vähintään 12 kuukautta JA
  • osallistua oman alueesi koulutusylilääkärin ja/tai yleislääketieteen oppialan järjestämiin ohjaaja- ja kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 30 tuntia, tai muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneesi tai kehittäneesi ohjaustaitojasi.

Erikoislääkärikouluttajana tuet erikoistuvasi työssäoppimista ja teet järjestelmällisesti osaamisen arviointia.

Sinulla ja ohjattavallasi on oikeus varata ohjaukseen neljä tuntia kuukaudessa. Ohjauksesta korkeintaan puolet voi tapahtua pienryhmässä.

Sinulla voi olla ohjauksessasi yhtäaikaisesti enintään kolme yleislääketieteeseen erikoistuvaa. Jos toimit myös lähiohjaajana, niin sinulla voi olla yhteensä neljä ohjattavaa, joista enintään kolme yleislääketieteeseen erikoistuvia.

Helsingin yliopiston yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat ja lähiohjaajat -tietokannan informointi

Uuden erikoislääkärikouluttajan ja lähiohjaajan perehdytyksen muistilista