Julkaisuja

Sivu työn alla.

2021

 

Laine MK, Koskela T, Korhonen P. Hoidon jatkuvuus ja riittävät resurssit parantaisivat terveydenhuollon laatua. Helsingin Sanomat, julkaistu verkossa 18.5.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007981919.html. 

Pennanen T. Yleislääketieteen suosio kasvoi huimasti. Lääkärilehti 2021; 19-20: 1200-1203.
– Haastattelussa yleislääketieteen professorit Juha Auvinen (OY) ja Kaisu Pitkälä (HY).

2020

Helin-Salmivaara A. Thorn L. Specialistläkarutbildningen i allmänmedicin. Finska Läkaresällskapets Handlingar 2020; 180: 58-63.