Lomakkeet ja oppaat

 

 

Opintoneuvonta

Hakijapalvelut Erikoislääkärikoulutuksen opiskelijavalinta
Meilahden opiskelijapalvelut Erikoislääkärikoulutuksen ja YEK-vaiheen opintoneuvonta, koejaksoon liittyvät kysymykset

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutuksen opiskelijavalinta
Erikoislääkärikoulutuksen koejakso
Koejakson lomakkeet
Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas
Erikoistuvan etapit
Specialistutbildningens milstolpar
Yleportfolio Moodlessa, vaatii kirjautumisen HY:n tunnuksilla

Sisältää yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen osaamisalueet, tavoitteet sekä ohjauksen ja arvioinnin työvälineitä.

Vastaanottotapahtuman havainnointi -lomake Myös Yleportfoliossa.
Observation under mottagning Myös Yleportfoliossa.
Valmentava ohjauskeskustelu Myös Yleportfoliossa.
Eriytyvän vaiheen terveyskeskusjakson koulutustodistus Kohdassa ”Erikoislääkärikoulutus”. Myös Yleportfoliossa.
Muiden erikoisalojen koulutusjakson koulutustodistus Kohdassa ”Erikoislääkärikoulutus”. Myös Yleportfoliossa.

Suositellaan liittämään yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen todistushakemukseen 1.8.2020 jälkeen aloitetuista jaksoista.

Työnantajan todistus työnkuvan muutoksesta COVID-19-pandemian aikana Myös Yleportfoliossa.
HY:n yleislääketieteeseen erikoistuvien sähköpostilista Ohjeet listalle liittymiseksi ja siltä poistumiseksi.
Erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus
Hakemus: yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan kouluttajaoikeus

Erikoislääkärikoulutuksen 9 kk terveyskeskuskoulutusjakso

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas

Lokikirja Myös Moodlessa.
Koulutustodistus
Jakson sähköinen arviointi
Vastaanottotapahtuman havainnointi -lomake Myös Yleportfoliossa.
Observation under mottagning Myös Yleportfoliossa.
Valmentava ohjauskeskustelu Myös Yleportfoliossa.
Työnantajan todistus työnkuvan muutoksesta COVID-19-pandemian aikana Myös Yleportfoliossa.
Terveyskeskusjakson (9 kk) hyväksymisen hakemuslomake Kohdassa ”Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso”

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

YEK-vaiheen opinto-opas Kohdassa ”Yleislääketieteen erityiskoulutus”
Lokikirja Myös Moodlessa.
Koulutustodistus
Jakson sähköinen arviointi
Vastaanottotapahtuman havainnointi -lomake Myös Yleportfoliossa.
Observation under mottagning Myös Yleportfoliossa.
Valmentava ohjauskeskustelu Myös Yleportfoliossa.
Työnantajan todistus työnkuvan muutoksesta COVID-19-pandemian aikana Myös Yleportfoliossa.
Todistushakemus yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta Kohdassa ”Yleislääketieteen erityiskoulutus”
Hakemus: Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson lähiohjaajaoikeus

Koulutusterveyskeskukset

Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskukset
Muiden erityisvastuualueiden koulutusterveyskeskukset Sivulla linkit jokaisen alueen ylläpitämiin omiin listoihin.