Koulutusjaksot muilla erikoisaloilla

Erikoislääkärikoulutukseesi kuuluu koulutusjaksoja myös muilla erikoisaloilla. Koulutuspaikalla tulee olla voimassa kyseisen erikoisalan koulutussopimus. Tarkistathan jaksoa koskevat vaatimukset omasta opinto-oppaastasi.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ns. muun kliinisen erikoisalan koulutukseksi suositellaan valitsemaan koulutusjaksoja:

Muita hyvin soveltuvia aloja ovat

Huom! Työterveyshuollon jaksoa voi hyväksyttää enintään 6 kk erikoislääkärikoulutuksen vapaavalintaiseen osaan, ja jakso tulee suorittaa työterveyshuollon tehtävissä työterveyshuollon erikoislääkärin ohjaamana, vastaten työterveyshuoltoon erikoistuvan koulutusta. Työterveyshuollon yksiköllä tulee olla voimassa oleva koulutuspaikkasopimus (https://tthvyo.fi/koulutuspaikat/hyvaksytyt-koulutuspaikat/).

Mikäli yleislääketieteeseen erikoistuva haluaa sisällyttää koulutukseensa muiden kuin edellä lueteltujen erikoisalojen koulutusjaksoja, asiasta tulee sopia yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilön kanssa ennen jakson aloittamista.