Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Opintoneuvonta

Hakijapalvelut
– Erikoislääkärikoulutuksen opiskelijavalinta

Meilahden opiskelijapalvelut
– Jatko-opiskelijoiden kaikki kysymykset

Koulutusterveyskeskukset

Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskukset

Muiden erityisvastuualueiden koulutusterveyskeskukset

Opinto-opas ja lomakkeet

Erikoislääkärikoulutuksen opiskelijavalinta

Erikoislääkärikoulutuksen koejakso

Koejakson lomakkeet

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas

Valtakunnallinen yleislääketieteen professorien ohjeistus etätyöstä ja sektorityöstä terveyskeskuskoulutusjaksoilla

Eriytyvän vaiheen terveyskeskusjakson koulutustodistus

Muiden erikoisalojen koulutusjakson koulutustodistus

Työnantajan todistus työnkuvan muutoksesta COVID-19-pandemian aikana (HY)

HY:n yleislääketieteeseen erikoistuvien sähköpostilista

Erikoislääkärikoulutuksen todistushakemus

Ohjauksen työvälineet

Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit (Uudet, julkaistu 1/2022)

Erikoistuvan etapit (Vanhat)
Specialistutbildningens milstolpar (Vanhat)

Osaamisen arviointi terveyskeskustyössä -ohje

Potilaspalaute

Potilastapauskeskustelu

Vastaanottotapahtuman havainnointi
Observation av mottagningstillfälle

Vastaanottopäiväkirja

Yhteistyötaitojen arviointi
Itsearviointi
Työyhteisön havainnot
Forms-lomakkeen käyttöohjeet

Yleportfolio
– Moodlessa, vaatii kirjautumisen HY:n tunnuksilla

Pohjoismaiset yleislääketieteen ydinarvot ja periaatteet

Kouluttajalle

Hakemus: erikoislääkärikouluttajaoikeus (HY)

Uuden erikoislääkärikouluttajan ja lähiohjaajan perehdytyslista (HY)

Ohjaustaidot -työväline

Hyks ervan yleislääketieteen lähiohjaajan ja erikoislääkärikouluttajan ohjausosaamisen arviointi (jatko-opiskelija arvioi)

Valmentava ohjauskeskustelu