Tutkijavakanssit

HUS Perusterveydenhuollon yksikössä on kaksi kokopäiväistä tutkijavakanssia väitöskirjaa tekeville perusterveydenhuollon tutkijoille. Vakanssit täytetään määräaikaisesti jakaen neljään 50 % työsuhteeseen. Hakuaika on kerran vuodessa.

Hakeaksesi tutkijavakanssia sinun tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jolla on ylempi korkeakoulututkinto. Sinun tulee kuulua johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmaan. Lisäksi sinulla tulee olla voimassa oleva palvelussuhde johonkin Uudenmaan hyvinvointialueeseen tai Helsingin kaupunkiin ja olla sopinut esihenkilösi kanssa mahdollisesta virkavapaasta tutkijan työsuhteen ajaksi.

Seuraava tutkijavakanssien hakuaika on vuonna 2024.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma (max 4 sivua), abstrakti tutkimussuunnitelmasta (max ½ sivua), CV (max 2 sivua), eettisen toimikunnan lausunnon kopio sekä tutkintotodistuksen/opintosuoritusten kopio. Tutkijapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joille ei ole myönnetty vastaavaa jaksoa aikaisemmin. Aikaisempi myönnetty jakso ei ole kuitenkaan este jakson hakemiselle.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakemukset seuraavilla kriteereillä:

  1. Tutkimussuunnitelman selkeys, kypsyys, korkeatasoisuus (asetelma, taustan kuvaus, tutkimuskysymys, menetelmät, referenssit), originaalisuus, innovatiivisuus, eettisyys jne.
  2. Kokemus ja pätevyys tutkijana (julkaisut, kongressi- ym. esiintymiset, tieteelliset kurssit jne.).
  3. Tutkimuksen relevanssi perusterveydenhuollon kannalta, tutkimuksen hyödynnettävyys ja mahdollisuudet levittää sen tuloksia, tutkijan motivaatio kehittyä tutkijana.