Erikoislääkärikoulutuksen 9 kk terveyskeskuskoulutusjakso

Koulutusterveyskeskukset

Opinto-opas ja lomakkeet

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas

Valtakunnallinen yleislääketieteen professorien ohjeistus etätyöstä ja sektorityöstä terveyskeskuskoulutusjaksoilla

Terveyskeskusjakson lokikirja

Koulutustodistus (terveyskeskusjakso)

Työnantajan todistus työnkuvan muutoksesta COVID-19-pandemian aikana (HY)

Koulutusjakson sähköinen arviointi (Etelä-Suomen YTAn koulutuspaikat)

9 kk terveyskeskuskoulutusjakson hyväksytyksi hakeminen

Ohjauksen työvälineet

Sisällöt siirretty sivustolla uudelle Osaamisen arviointi -sivulle.

Ohjaajalle

Ohjaustaidot -työväline, ohjausosaamisen arviointi ja valmentava ohjauskeskustelu siirretty uudelle Osaamisen arviointi -sivulle