Koulutusterveyskeskukset

Koulutusterveyskeskuksillamme on sopimus yleislääketieteen koulutuksesta HUSin ja Helsingin yliopiston kanssa.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen koulutusterveyskeskukset löydät täältä.
Muiden YTA-alueiden koulutusterveyskeskukset

Laadun takaamiseksi koulutusterveyskeskuksesi on sitoutunut seuraaviin asioihin:

  • terveyskeskuksessa on koulutusvastaava, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri
  • terveyskeskuksessa on monipuolisia palveluja, ja siellä työskentelee lääkärien lisäksi muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
  • terveyskeskus on laatinut perehdytyssuunnitelman ja nimennyt perehdytyksestä vastaavan henkilö
  • erikoislääkärikouluttaja ja lähiohjaaja vastaavat työssä oppimisesi tuesta ja osaamisesi arvioinnista
  • sinulle, erikoislääkärikouluttajallesi ja lähiohjaajallesi on varattu työaikaa henkilökohtaiseen ja ryhmämuotoiseen ohjaukseen
  • saat ohjausta vähintään kaksi tuntia viikossa, jos suoritat YEK-vaihetta tai erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjaksoa
  • saat ohjausta vähintään neljä tuntia kuukaudessa, jos olet erikoistuva lääkäri. Suurimman osan ohjauksesta tulisi olla henkilökohtaista.
  • saat mahdollisuuden osallistua ulkopuoliseen koulutukseen vähintään yhden päivän kuukaudessa
  • terveyskeskuksesi järjestää toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa.

Voit antaa palautetta terveyskeskuksestasi koulutusjaksoon kuuluvan sähköisen arviointilomakkeen kautta, suoraan jakson vastuuhenkilölle tai yleislääketieteen koulutustiimille.