Näyttely avattiin Tampereella

Pirkko Nuolijärven avajaispuhe.

Näyttely on nyt avoinna Tampereella yliopiston Päätalon ala-aulassa, Alakuppilan viereisessä tilassa.

Ripeä tiimi pystytti näyttelyn samana päivänä.

Kuvat ripustettu, tekstit tulossa.

Näyttely valmiina. Vas. Sakari, Jenni ja Viktorija.

Avajaisluennolla kuultiin hanke-esittelyn ohella tutkimustuloksia hankkeen aineistosta. Pirkko Nuolijärvi käsitteli suomen kielen äänne- ja muotovariaatiota ja Hanna Lappalainen valotti kielellistä kohteliaisuutta.

Pirkko Nuolijärvi
Hanna Lappalainen

Aulassa Pirkko Nuolijärvi piti avajaispuheen, Sakari Röyskö kertoi kuvista ja Liisa Mustanoja haastatteli hankkeeseen osallistuneita. Myös videoesitystä seurattiin kiinnostuneina.

Näyttelyyn valokuvattu Jalmari haastateltavana.
Haatateltavana opiskelija Jenni Takala, joka organisoi näyttelyä Tampereella ja osallistui aineistokurssille.
Liisa Mustanoja oli Tampereen kurssin vetäjä syksyllä 2017. Taustalla video valmiina katsottavaksi.

 

Näyttely päättyi Helsingissä

Näyttelykierros alkoi Helsingin työväenopiston tiloissa. Opistossa näyttelyä organisoineen Päivi Hytösen arvion mukaan kävijöitä oli noin 650. Näkyvä paikka aulatilassa sai myös satunnaiset ohikulkijat silmäisemään kuvia.

Nyt näyttely on purettu ja siirtymässä Tampereelle.

Päivi Hytösen kädessä näyttelyn vieraskirja ja kommenttivihkot. Sakari Röyskö on paketoinut taulut kuljetusta varten ja irrottelee viimeisiä tiivistelmätauluja. Taustalla myös Marja Vihervaara irrottamassa tietokonetta.

Kerro kokemuksistasi näyttelyssä

Kävitkö jo näyttelyssä? Jäikö jokin tietty kuva mieleesi? Mitä tiivistelmää haluaisit kommentoida? Herättivätkö ääninäytteet ajatuksia? Tai video?

Vastaa e-lomakekyselyyn ja kerro kokemuksistasi!  Kaikki vastaukset ovat tervetulleita, ja käytämme niitä tutkimuksessa. Vastaajien nimiä emme näe.

Pääset osallistumaan kyselyyn tästä.

 

Kuva: Johanna Sorsa

Työväenopiston luennot vetivät kuulijoita

Näyttelyn yhteydessä toteutetuilla luennoilla Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa 23.1. ja 30.1. esiteltiin meneillään olevaa tutkimusta hankkeen aineistoista.

Ensin oli tarkastelussa monikielisyys kielielämäkerroissa, jota valotti Kaarina Mononen. Monet tutkittavat kertoivat valitsevansa kieliä tilanteiden mukaan. Esimerkiksi kielten välttely kertoo asenteista ja tunteista.  Julkisessa saunassa englanti voi leimata turistiksi.

Pirkko Nuolijärvi puhui helsinkiläisestä kielielämäkerrasta. Aineistona oli joukko eri ikäisiä ja hyvin erilaisista taustoista tulevia helsinkiläisiä. Joku oli asunut koko ikänsä Helsingissä vanhempiensa tavoin, toinen taas oli muuttanut Helsinkiin ulkomailta muutama vuosi sitten.

Keskiviikkona 30.1. aloitti Katri Priiki. Hän puhui siitä, mikä kielessä ärsyttää. Haastatteluista nousi esiin mm. kielen vierauden ja ymmärtämisvaikeuksien ärsyttävyys sekä haastateltavien ilmaisema tarve selkeyteen ja kielen puhtauteen. Tärkeintä monille näytti olevan se, että viesti menee perille.

Hanna Lappalainen kuvasi haastateltavien käsityksiä kielellisestä kohteliaisuudesta, joka liittyy esimerkiksi asiakaspalveluun, teitittelyyn ja sinutteluun. Päivi Hytönen jakoi puheenvuoroja keskusteluosuudessa.