Taidetta ja tutkimusta näyttelyssä

Vuoden 2019 aikana järjestetyissä näyttelyissä eri puolilla Suomea oli esillä 29 valokuvaa ja niiden vierellä lyhyt tiivistelmä kuvatun kielielämäkerrasta.  Mitä ajatuksia kuvat herättivät näyttelykävijöissä? Miten valokuvaaja päätyi ottamaan kuvat juuri tietyssä paikassa? Entä millaisia näkemyksiä itse valokuvatuilla on näyttelykuvista?

Huhtikuussa 2020 julkaistiin artikkeli taiteen ja tutkimuksen yhdistämisestä näyttelyssä.  Se on vapaasti luettavissa AFinLA-e:n verkkosivuilla.

Artikkeli pohtii valokuvien ja kielielämäkertojen yhdistämistä näyttelyksi.  Siinä valotetaan sitä, minkä tulkinnan katsojat, valokuvaaja ja itse valokuvatut antavat kuville osana kielielämäkertaa. Aineistona on näyttelyssä vierailleiden opiskelijoiden luentopäiväkirjoja, haastateltujen ja valokuvaajan taustahaastatteluita ja valokuvaajan julkisia kuvaesittelyjä.