Monthly Archives: November 2017

Tietotyötaitoja ja työelämätaitoja

Pitää paikkansa, että jos ihmisellä on vasara, kaikki näyttää naulattavalta.

Jos ihminen tutkii ja kehittää tietotyötaitoja opetuksessa, joka paikassa tietotyötaidot ja työelämätaidot ovat erityisesti esillä. Silmiin sattui mm. filosofi Frank Martelan kirjoitus siitä, miten työpaikat eivät uusien teknologioiden vuoksi katoa vaan muuttuvat, mutta vaativat myös uudenlaisia ammattitaitoja: “Keskeisiksi nousevat itseohjautuvuuteen liittyvät taidot kuten itsensä johtaminen, itsenäinen päätöksenteko, ura­suunnittelu sekä oman työkyvyn ja osaamisen ylläpito. On huolehdittava, että koulutusjärjestelmä tukee näitä taitoja.” Tästä lisää www.tivi.fi/blogit/tyoelaman-todellinen-uhka-eivat-olekaan-robotit-6687943