Kouluille [in Finnish]

Tälle sivustolle on koottu suomenkielisiä aineistoja, jotka on suunnattu tutkimuksesta kiinnostuneille käytännön ammattilaisille.

Helsingin yliopiston osatutkimukseen liittyvä esite lukioille
Jyväskylän yliopiston osatutkimukseen liittyvä esite lukiolle

Oppaita ja ohjeita nettilukutaitoihin ja tietotyötaitoihin liittyen

Hongisto, H. & Jaakkola, M. (2010). Tiedonhallinnan opas opettajille. Tampere: Tieto haltuun -hanke.

Kiili, C. Nuorten internet-lukeminen – mahdollisuuksia ja karikoita.

Kiili, C. (2014). Fiksusti verkossa – opettaja nettilukemisen tukijana.

Ropo, E., Heinström, J. & Sormunen, E. (toim.) (2015). Identiteetistä informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press.

Tutkimusjulkaisuja ja -esityksiä

Hämäläinen, E. (2017). Lukiolaiset internetlähteiden luotettavuuden arvioijina. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

Sormunen, E., Marttunen, M., Lakkala, M., Ilomäki, L., & Salminen T. (2017). Tietotyö netissä: haastetatanko lukiolaisia riittävästi? Teemaseminaari Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferensissa 6.-7.4.2017, Aulanko, Hämeenlinna.

Ilomäki, L., Lakkala, M., Toom A., Marttunen M., Utriainen J., Muukkonen H., Sormunen E., Heinström J. (2018). Lukion opettaja: tule pohtimaan opiskelijoittesi tietotyötaitoja! Toimintasessio Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa 11.-13.4.2018. Aulanko, Hämeenlinna.