Pedagoginen malli tutkivan nettilukemisen taitojen opettamiseen

ARONI-hankkeessa tutkittiin akateemisten tietotyötaitojen ja tutkivan nettilukemisen taitojen oppimista ja opettamista sekä kehitettiin ja kokeiltiin pedagogista mallia taitojen oppimisen tukemiseen. Olemme koonneet tutkivan nettilukemisen opetuskokeilun materiaalit verkkoon kaikkien saataville. Opetuskokeilu toteutettiin suomalaisissa lukioissa ÄI4-kurssilla vuosina 2017-2018, mutta pedagogisia ideoita ja materiaaleja voi mielestämme hyvin käyttää eri koulutusasteilla, oppiaineissa ja konteksteissa soveltaen ja muokaten niitä tavoitteiden ja tilanteen mukaan.

Laitamme materiaalit jakoon Opetus- ja kulttuuri ministeriön uuden Avointen oppimateriaalien edistäminen -portaalin (http://aoe.fi) kautta, kunhan se valmistuu vuodenvaihteessa 2019-20. Halusimme kuitenkin julkaista materiaalit jo ennen sitä, joten olemme koonneet tähän linkit materiaalikokonaisuuden eri osiin.

Lisäys 10.9.2020: Materiaalit löytyvät nyt myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

Tutkivan nettilukemisen opetuskokeilun materiaalit

Saate

Opettajan opas

Tehtäväohje

Mallirunko opiskelijoiden työskentelydokumentista

Yhteisen verkkotilan toteutusmalli OneNote-muistikirjana

Ohjeet ja tietoiskut eri työskentelyvaiheisiin 

Tiedonhaku ja lähteiden valinta (oppitunti 1)  

Lähteiden kriittinen arviointi (oppitunti 2) 

Synteesin laatiminen (oppitunti 3) 

Synteesien esittäminen ja niistä keskustelu (oppitunti 4) 

 

What do you want to do ?

New mail