Essä om utlandsfinlandssvenskar i Finsk Tidskrift

En essä om utlandsfinlandssvenskar, som bygger på bland annat resultat från enkätundersökningen bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands, har publicerats i Finsk Tidskrift. I essän ”En kartläggning av utlandsfinlandssvenskarna − vad kännetecknar  svenskspråkiga utlandsfinländare och deras förhållande till Finland?” är fokus på demografi, socioekonomisk ställning samt förhållande till ursprungslandet bland utlandsfinlandssvenskarna. Essän ingår i Finsk Tidskrift 5/2020 och numret finns att läsa här (PDF):

Finsk Tidskrift 5/2020