Enkätundersökningen avslutad

Webbenkäten om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands har nu stängts. Tusen tack till alla er som medverkat i den! Vi kommer att skicka en rapport över resultaten till alla respondenter som önskat det i december.