Väljarbeteende bland utlandsfinlandssvenskar

Röstberättigade utlandsfinlandssvenskar utgör en betydande andel av alla finlandssvenska väljare. Överlag brukar dock inte utlandsmedborgare delta särskilt aktivt i val i ursprungslandet om man jämför med de som bor kvar i landet. I en rapport om svenskspråkiga utlandsfinländares väljarbeteende, utgiven av tankesmedjan Magma, får vi veta mer om bland annat i vilken utsträckning utlandsfinlandssvenskar röstar i finländska val, hur de röstar och varför samt vad man kan göra för att öka deras valdeltagande i framtiden. Rapporten är skriven av projektledare Staffan Himmelroos tillsammans med projektmedlemmarna Åsa von Schoultz, Isak Vento och Maria Bäck och bygger på flera olika datamaterial, bland annat enkätundersökningen som riktades till svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Du kan läsa rapporten genom att klicka på länken här nedan (PDF):

Väljarbeteende bland svenskspråkiga utlandsfinländare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *