Valdeltagande bland utlandsfinlandssvenskar

I vilken utsträckning röstar svenskspråkiga utlandsfinländare i olika finländska val och hur har deras valdeltagande förändrats över tid? Det är några av de aspekter som projektledare Staffan Himmelroos tillsammans med projektmedlemmarna Isak Vento och Åsa von Schoultz kartlägger i en översiktsartikel om valdeltagande bland utlandsfinlandssvenskar, som publicerats i tidskriften Politiikka. I artikeln ingår även jämförelser med finskspråkiga utlandsfinländares valdeltagande i Finland samt utlandsfinlandssvenskarnas röstande i val i det nya bosättningslandet. Både registerdata från Statistikcentralen och data från enkätundersökningen bland utlandsfinlandssvenskar utnyttjas. Artikeln är skriven på svenska och kan läsas här (PDF):

Valdeltagande i den finlandssvenska diasporan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *