Seminarium om utlandsmedborgares valrättigheter och politiska beteende

Ett engelskspråkigt seminarium om utlandsmedborgares valrättigheter och politiska beteende ordnades av forskningsprojekten Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan och Mobile EU Electorates and Democratic Participation tillsammans med Svenska litteratursällskapet den 8 juni i Helsingfors och via Zoom. I programmet ingick presentationer av forskning som genomförts inom projekten och internationella gästföreläsningar. Mer information om programmet och länk till SLS:s Youtube kanal, där seminariet är bandat, finns på SLS:s webbplats:

Seminar: Electoral rights and political behavior among non-resident citizens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.