Seminarium om utlandsmedborgares valrättigheter och politiska beteende

Ett engelskspråkigt seminarium om utlandsmedborgares valrättigheter och politiska beteende ordnades av forskningsprojekten Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan och Mobile EU Electorates and Democratic Participation tillsammans med Svenska litteratursällskapet den 8 juni i Helsingfors och via Zoom. I programmet ingick presentationer av forskning som genomförts inom projekten och internationella gästföreläsningar. Seminariet bandades och kan ses på SLS:s Youtube kanal:

Seminar: Electoral rights and political behavior among non-resident citizens

Förändras partisympatier efter utlandsflytt?

En stor del av finlandssvenskarna bosatta i Finland röstar på Svenska folkpartiet i finländska politiska val. Bibehålls eller förändras detta starka partiband efter emigration, specifikt om flytten sker till Sverige där finlandssvenskar befinner sig i en språklig majoritetskontext? Detta undersöker projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Isak Vento i en artikel, publicerad av tidskriften Comparative Migration Studies, genom att jämföra sympatier för finländska politiska partier bland emigrerade finlandssvenskar i Sverige med finlandssvenskar som bor kvar i Finland. Forskningen bygger på bl.a. data från enkätundersökningen bland utlandsfinlandssvenskar. Artikeln är skriven på engelska och kan läsas här:

The tie that binds? A comparison of ethnicity-based party ties among emigrated and resident citizens