Politiskt förtroende bland finlandssvenska emigranter

Projektmedlem Isak Vento undersöker i en artikel hur emigration påverkar politiskt förtroende för det gamla hemlandet. Han gör det genom att jämföra förtroende för politiska och statliga institutioner i Finland mellan utlandsfinlandssvenskar och finlandssvenskar bosatta i Finland. Det visar sig att utlandsfinlandssvenskar har ett väldigt högt politiskt förtroende för Finland. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i tidskriften Frontiers in Political Science – Elections and Representation. Läs den här:

Homeland Political Trust Among Emigrants: The Case of Finland-Swedes