Förändras partisympatier efter utlandsflytt?

En stor del av finlandssvenskarna bosatta i Finland röstar på Svenska folkpartiet i finländska politiska val. Bibehålls eller förändras detta starka partiband efter emigration, specifikt om flytten sker till Sverige där finlandssvenskar befinner sig i en språklig majoritetskontext? Detta undersöker projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Isak Vento i en artikel, publicerad av tidskriften Comparative Migration Studies, genom att jämföra sympatier för finländska politiska partier bland emigrerade finlandssvenskar i Sverige med finlandssvenskar som bor kvar i Finland. Forskningen bygger på bl.a. data från enkätundersökningen bland utlandsfinlandssvenskar. Artikeln är skriven på engelska och kan läsas här:

The tie that binds? A comparison of ethnicity-based party ties among emigrated and resident citizens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *