Enkätundersökningen avslutad

Webbenkäten om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands har nu stängts. Tusen tack till alla er som medverkat i den! Vi kommer att skicka en rapport över resultaten till alla respondenter som önskat det i december.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *