Ainelabran tiiviskurssi – ilmoittautuminen auki

Blogissa on ollut hiljaiseloa, koska on ollut ns. vähän kiire. Joku väitöskirjakin pitäisi kuulemma kirjoittaa…

Joka tapauksessa uudistuneet Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I on saatu onnistuneesti ensimmäistä kertaa päätökseen, ja ennätyssuosion saanut kurssi (jolta ikävä kyllä jouduttiin jättämään reilusti yli kymmenen opiskelijaa rannalle) saatiin kunnialla loppuun. Eikä (melkein) yksikään tipahtanut – opiskelijoiden sitoutuminen kurssiin on ollut lähes täydellistä. Kiitos siitä. Palautetta tuli, ja sen pohjalta iteroidaan. Selostusten ja laskareiden deadlineja muutettiin jo, sillä ainelabra ei ole vielä ohi.

Periodissa IV on AOL II, ja kunhan se saadaan purkkiin, opetushenkilökunta saa hengähtää viikon. Sen jälkeen on suurenmoinen ainelabran tiiviskurssi! 10 op kolmessa viikossa! Työtä vuoroissa ja vuoroitta! On mahdollista, että tämä tarjous ei toistu – sitä, onko kesällä 2017 mahdollisuus suorittaa labrakursseja, ei tiedä vielä kukaan.

Ilmoittaudu osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69539/lomake.html

Kurssille toivotaan kevään kurssilta rannalle jääneet. Sen lisäksi kurssi sopii niille 2.-n:n vuoden opiskelijoille, joilla vielä suoritusmerkintää kurssista ei ole. Toivottavaa olisi, että Fysiikan mittausmenetelmät I olisi suoritettuna, ja pääsääntöisesti kurssille ei ole asiaa, ellei fysiikan perusopinnot ole pulkassa. Tieteellisestä laskennasta tai ohjelmointikokemuksesta on aikamoista hyötyä – kurssilla tarvitaan Matlabia/Pythonia/jotain muuta, jolla pystyy laskemaan, sovittamaan ja piirtämään kuvia. Nämä ovat toki taitoja, joita kurssilla myös opetetaan.

Muista ilmoittautua kursseille ajoissa!

Keväällä 2016 kursseille ilmoittautuminen hoidetaan edelleen Weboodissa. Aiempina vuosina kuitenkin opiskelijat ovat voineet ilmoittautua useisiin laskariryhmiin ja opintotoimisto on jakanut laskariryhmät. Nyt tämä ei ole mahdollista, vaan laskareihin ilmoittaudutaan nopeat syövät hitaat -menetelmällä. Hipsi siis mahdollisimman pian Weboodiin ilmoittautumaan!

Poikkeus edelliseen ovat Aineopintojen laboratoriotyöt I-II -kurssit. Niihinkin on ilmoittauduttava Weboodissa, mutta lisäksi on ilmoittauduttava e-lomakkeella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66132/lomake.html (tänne ohjataan myös Weboodista). Ilmoittautuminen menee kiinni 11.1., sillä jos kurssille on liikaa tulijoita, joudumme asettamaan opiskelijat prioriteettijärjestykseen. Kurssille täytyy siis ilmoittautua 11.1.2016 mennessä!

Tämä ilmoittautuminen koskee siis uusia ainelabrakursseja. Vanha labra puretaan uuden tieltä ennen III-periodin alkua. Opiskelijat, jotka eivät saa vanhanmuotoista kurssia pakettiin, siirtyvät uuteen järjestelmään ja tekevät siinä toisen tai molemmat kurssit. Jos siis haluat saada vanhan kurssin pakettiin, nyt on ihan vihoviimeinen hetki palauttaa roikkuvat selkkarit!

Ainelabrainfo 9.12. klo 12.30

Huom! Aiemmin tässä luki väärä kellonaika! Oikea on 12.30.

Mietitkö kevään lukujärjestystä? Ovatko Aineopintojen laboratoriotyöt suorittamatta? Haluaisitko kuulla, millainen kurssi on tulossa?

Uudistuksesta järjestetään tiedotustilaisuus 9.12. klo 12.30 (sic!) salissa E204. Jos ajankohta tuntuu tutulta Termodynaamisten potentiaalien kävijöille, se johtuu siitä että kyseessä on TePon luentoaika, mutta kurssin luennot ovat jo tuohon mennessä loppuneet. Kello 12.15 on TePon vastapalaute, ja klo 12.30 jatketaan aineopintojen laboratoriotöiden tiedotuksen parissa.

Tule paikalle kysymään, missä mennään ja miltä kevään aikataulu näyttää!

Perus- ja ainekurssien kurssipalaute

Tänä syksynä kerätyssä avoimessa palautteessa nousi esiin kysymys, kuinka opiskelijoiden anonymiteetti varmistetaan, kun opiskelija antaa opiskelijanumeronsa ja laskariassarinsa nimen ennen kuin vuodattaa sydämensä kommenttikenttään. Palautteen käsittelijältä voi aina välillä unohtua, ettei prosessi ole yhtä tuttu opiskelijoille kuin hänelle itselleen. Lienee siis syytä kertoa perusasiat palautteesta.

Tässä kirjoituksessa puhutaan isoilta perus- ja aineopintojen kursseilta e-lomakkeella kerätystä palautteesta. Osa kursseista kerää palautteen WebOodin kautta kurssin jälkeen, mutta keskeisillä kursseilla on päädytty keräämään palaute kurssin aikana, yleensä viimeisissä laskareissa. Siitä annetaan myös pari laskaripistettä, jotta kaikki motivoituisivat vastaamaan. WebOodi-palautteessa palauteprosentti on alhainen ja ääripäät korostuvat, mutta on myös tärkeää tietää, millaisia ajatuksia on niillä, jotka eivät ole niin vihastuneita tai ihastuneita, että jaksaisivat kurssin jälkeen palata palautteen antamiseen. E-lomakkeella saadaan vastausprosentiksi tyypillisesti 80-90%, WebOodissa päästään usein n. kolmasosaan.

Palautteen käsittelevät Inkeri ja Ilkka, nykyään yleensä niin, että Inkeri tekee tietokonehommat ja tuloksia mietitään yhdessä, kun niitä on saatavilla. Opiskelijanumerot toimitetaan kurssihenkilökunnalle erillään palautteesta, ja palautteeseen ei missään kohtaa yhdistetä opiskelijoiden nimiä – eipä palautteen käsittelijällä juuri siihen mahdollisuuksia olisikaan.

Palautteessa on sekä väittämiä, joihin annetaan numeerinen vastaus, että avoimia kenttiä. Numeroista tyypillisesti katsotaan keskiarvo ja mietitään, miten se suhteutuu tavoitteisiin ja muihin kursseihin. Joissain tapauksissa saatetaan ristiintaulukoida numeerisia vastauksia muiden tietojen kanssa, esimerkiksi väite “Assistentin tapa opettaa auttoi minua oppimaan” jaotellaan niin, että Pertti Perusassari saa tietää keskiarvon siitä, mitä hänen ryhmänsä on hänestä irti saanut. Tämä tehdään palautteenantajien oman ilmoituksen mukaan. Tiedämme, että näissä on jonkin verran epävarmuutta – opiskelija saattaa virallisesti olla Pertin ryhmässä ja palauttaa tälle laskarit, mutta käytännössä käykin Tiina Tuntiopettajan ryhmässä, kun siellä on tilaa, ja palautetta antaessaan ruksii sitten toisen näistä. Suuntaa-antavaa tämä palaute kuitenkin on.

Palaute menee kurssin henkilökunnalle Inkerin tai Ilkan viemänä. Yleensä käydään ensin läpi numerot – mikä on tavallista, mikä poikkeuksellista. Kurssien opettajat näkevät usein vain oman palautteensa, joten on hyvä, että on joku, joka on nähnyt sitä vähän enemmänkin ja tietää, milloin asiat ovat tavallisella mallilla ja milloin pitää puuttua ongelmiin. Esimerkiksi on ihan tavallista, että kurssi koetaan työlääksi, eikä se itsessään ole ongelma. Sen sijaan jos kurssilla vaaditaan asioita, joita missään ei ole opetettu, siihen pitää puuttua. Työlästä saa olla, mutta mahdotonta ei. Opettajien kanssa mietitään myös sitä, onko luennoilla ja laskareissa käyty, ja jos ei, niin mikä voisi olla syynä. Yleensä, jos esimerkiksi aikataulutus on kosahtanut ja kaksi kurssia on ollut päällekäin, tai jos luennot eivät edistä oppimista saati haittaavat sitä, tästä on paljon kitkerää palautetta avoimissa kysymyksissä. Ja niin pitääkin olla.

Periaatteessa palautteen käsittelijä siivoaa mahdolliset asiattomuudet pois palautteesta. Käytännössä sinä aikana kun olen palautetta käsitellyt, sitä ei ole tarvinnut tehdä, mutta olen kuullut että osa luennoitsijoista on saanut opiskelijoilta palautetta joka on ollut törkeää ja josta on joutunut esim. sensuroimaan lausuntoja ennen kuin antaa palautteen assistenteille. Palaute saa olla tarpeen mukaan vihaistakin, mutta jos siinä olisi törkeyksiä, ne eivät meiltä jatkaisi matkaa opettajille. Viime aikoina ei ole ollut, ja se on erinomainen asia. Ylipäätään palaute on ollut todella rakentavaa, ja moni opiskelija on pohtinut kurssilla tehtyjä muutoksia sanoen esimerkiksi “itse en pitänyt, mutta oli hyödyllistä”, tai antanut todella mietittyjä ja valmiita perusteluja sille, miksi muutos oli hyvä tai huono. Kiitos siitä. On paljon helpompi muuttaa asioita tai pitää kiinni hyödyllisistä muutoksista kun saa perusteluja, eikä pelkkää “ihan kuraa” / “ihan parasta” -vastauksia.

Hyvään palautekäytäntöön kuuluu myös ns. vastapalaute. Inkeri tai Ilkka käy siis luennolla tai laskareissa kertomassa opiskelijoille, mitkä ovat palautteen yleiset piirteet ja mitä sen pohjalta tehdään. Yleensä vastapalaute annetaan vasta kun kurssihenkilökunta on jo saanut palautteen, mutta joissain tapauksissa luennoitsija on päässyt nautiskelemaan palautteen kuulemisesta ensimmäistä kertaa luennolla. Tämä on onneksi kuitenkin harvinaista ja siitä on sovittu etukäteen.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että aina vastapalautteelle ei ole löytynyt aikaa. Siinä on meillä vielä petrattavaa.

E-lomake-palautteessa on paljon hyviä puolia. Huonona puolena on tietenkin se, että palaute kerätään ennen tenttiä. Tällä saadaan vastausprosentti ylös, mutta tentistä ei saada palautetta. Esimerkiksi tenttikysymysten onnistumista pitää siis kartoittaa muuten.

Ainelabra 2.0

Uudet aineopintojen laboratoriotyökurssit ovat jaksoissa III (ainelabra I) ja IV (ainelabra II). Kursseja on edelleen kaksi, ja pääainefyysikoiden on edelleen tarkoitus suorittaa ne molemmat. Kokemukset sekä Ainelabran tiiviskurssilta että tämän vuoden isoilta ainekursseilta (Termofysiikan perusteet, Termodynaamiset potentiaalit, Tieteellinen laskenta II) ovat osoittaneet, että ainekurssit tulevat nyt ääriään myöten täyteen, joten jos kaikki halukkaat eivät mahdu kurssille keväällä, täytyy miettiä ratkaisuja: joko kesäkurssia tai kurssin vetämistä myös 2016 syksyllä.

Kurssiuudistus ei ole pikkuparannus tai kasvojenkohotus, vaan kaikki on suunniteltu alusta asti uudestaan. Tehtävien töiden määrä vähenee nyt radikaalisti, sillä uusi kurssi painottaa suunnittelua ja käytännön taitoja, ei reseptimäisiä työohjeita. Selostustuksia vaativia töitä tulee edelleen olemaan neljä, ja näiden lisäksi ensimmäisellä kurssilla tehdään posteri ja toisella puhe. Töiden yhteismäärä on siis 6 (3+3). Vapautuva aika käytetään valmisteluun, suunnitteluun ja laskuharjoituksiin, jotka antavat valmiuksia käsitellä mitattua dataa.

Laskuharjoituksissa käsitellään kulloinkin vuorossa olevaa teemaa. Ensimmäisen kurssin teemat ovat tieteellisen tiedon kommunikointi (graafinen esitys, abstrakti, posteri, selostus/artikkeli), mittauksen suunnittelu ja laitteiston ominaisuudet, data-analyysi ja virheanalyysi (laitteistojen epävarmuus, virheen kasautuminen). Toisessa kurssissa syvennetään: teemoina ovat tutkimuskysymyksen asettaminen ja mittauksen suunnittelu, mallinnus, data-analyysin syventävä osa, päättely ja tulosten kommunikoiminen tieteellisessä puheessa. Kakkososassa yksi töistä on vapaa: tutkimuskysymyksen saa (rajatun aihealueen sisältä) valita itse. Fysiikka on rajattu niin, että kurssi todella sopii toisena vuonna suoritettavaksi, niin kuin se opintojen ajoitusmallissa on.

Kaikkia töitä ei ole vielä lyöty lukkoon erityisesti kakkoskurssin osalta, mutta alustavat suunnitelmat on, ja ensimmäiset laitteet laitetaan tilaukseen näillä näppäimillä.

Fyysikkona työelämässä – uusi kurssi 2. periodissa

Merli Lahtinen luennoi kurssin “Fyysikkona työelämässä” (53420) 2. periodissa. Kurssin luennot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 14.15-16. Kyseessä on kattava esittely siihen, mistä ja miten töitä voi löytää, ja kurssilla käydään läpi työnhakua ja omaa osaamista käytännössä. Tämä ei siis ole kurssi, jolla kerrotaan vain, mitä kaikkea fyysikko voi tehdä (vrt. Fysikaalisten tieteiden esittely) vaan kurssi, jolla kerrotaan, miten niihin mielenkiintoisiin paikkoihin pääsee töihin.

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Weboodin kautta. Kurssi on suunnattu perustutkinto-opiskelijoille toisesta tai kolmannesta vuodesta eteenpäin.

Pienryhmäohjaus fysiikassa

Viime keväänä sovittiin, että pajaohjausta lähdetään resurssien niukkuudesta johtuen pilotoimaan vapaaehtoisvoimin, niin, että halukkaat pajaohjaajat saisivat hyvän mielen ja lämpimän käden lisäksi opintopisteen. Koulutuksia järjestettiin assarikoulutuksen yhteydessä, mutta parin poikkeuksen lisäksi halukkaita pajaohjaajia ei paikalle tullut.

Ensimmäiseksi tietenkin mieleen tulee, että koulutuksesta tiedotettiin liian vähän (kutsut menivät Resonanssin listalle ja Infoniin), tai koulutukset olivat ehkä huonoon aikaan. Mitä asialle voitaisiin tehdä?

Seuraava koulutus on tarkoitus järjestää tammikuussa englanniksi. Jos ennen tätä jostain materialisoituu paljon innokkaita pajaohjaajia, voidaan miettiä, onko ennen sitä mahdollista järjestää uutta ja parempaa lähtölaukausta toiminnalle. Ideoita otetaan vastaan!

Aineopintojen laboratoriotyöt – kuulumisia

Kesän ainelabran tiiviskurssit ovat loppusuoralla. Tiiviskursseilta on kertynyt aika lailla kokemuksia, sekä onnistumisia että asioita, joissa on kehittymisen paikka:

+ Henki kursseilla on hyvä, ja opiskelijat ovat kokeneet vertaistuen ja (edes jossain määrin) ohjatun kirjoittamisen erittäin hyödylliseksi.

+ Selkkareita ja raportteja on valmistunut tasaiseen tahtiin, ja moni on saanut roikkuvan kurssin päätökseen.

+ Kurssille tultiin kovalla motivaatiolla. Kahdestakymmenestäkolmesta yksi kieltäytyi paikasta (uusi saatiin tilalle saman tien), yksi jätti tulematta ilmoittamatta ja yksi keskeytti.

+ Kurssilla tehtiin älytön määrä töitä. Moni opiskelija oli labrassa kellon ympäri kirjoittamassa. (Tämän voi laskea miinukseksikin.)

Miinukset:

– Kurssia järjestettäessä yllätti, kuinka paljon oli sellaisia tulijoita, joilla oli kaikki tai melkein kaikki muut opinnot paketissa, mutta laboratoriotöitä ei ollut aloitetukaan. Luulimme, että monilla olisi kurssi tauolla, mutta se olikin aloittamatta.

– Kaksi viikkoa on liian lyhyt aika aivan nollasta aloittamiseen useimmille. Mittaukset saadaan tehtyä, mutta osa raporteista ei vain ehdi valmistua.

– Yleensäkin kaikilla on hirveä kiirus koko ajan, sekä opettajalla että erityisesti opiskelijoilla.

Ensi syksy

Ainelabra tulee pyörimään normaalisti ensi syksyn. Lisäksi selvitämme, voidaanko tiiviskursseja järjestää lisää. Vahva suositus on, että kaikki, joilla on kurssi kesken, pyrkivät suorittamaan sen loppuun vuoden 2015 aikana.

Jos kurssi ei ole kesken, pääsääntöisesti sitä ei nyt pitäisi aloittaa. Uudenmuotoinen kurssi alkaa tammikuussa 2016. Uudet aineopintojen laboratoriotyöt suoritetaan kahdessa jaksossa, ja kurssista tulee nimenomaan kurssimuotoinen: sillä on alku, siellä käydään, ja siltä valmistutaan, kaikki lukujärjestyksen puitteissa. (Jos mahdollista, kurssi järjestetään myös kesällä, mutta tuolloinkin toki kurssina, ei irrallisina työvuoroina.)

Entä jos ei ole aloittanut mutta haluaa suorittaa kurssin syksyllä? Miksi sanomme, että pääsääntöisesti ei pitäisi aloittaa?

Käytännössä on osoittautunut, että hyvin, hyvin harvat opiskelijat tekevät kurssia puolessa vuodessa. Se on mahdollista – olemme juuri osoittaneet, että koko kurssi on mahdollista suorittaa kahdessa viikossa – mutta harvat tekevät niin. Opiskelijalle ei ole järkevää aloittaa nyt, tehdä paria laboratoriovuoroa ja miettiä sitten, miten tästä eteenpäin. Parempi on tulla uudelle kurssille ja suorittaa se kerralla.

Tiedämme kyllä, että parhaista yrityksistä huolimatta osalla varmasti jää kurssi vaiheeseen, ja se huomioidaan siirtymässä. Yritetään kuitenkin, että näin olisi mahdollisimman harvalla.

Kommenteissa voi kysyä omasta tai anonyymin kaverin puolesta mieltä painavia asioita. Niihin vastaillaan vielä juhannuksen alusviikolla, jonka jälkeen asiaan palataan elokuussa. Hyvää kesää!

Laskuharjoitusassarihaku 2015

Haluatko laitoksen kurssille assistentiksi? Nyt on hyvä – ja ensi vuotta ajatellen todennäköisesti ainoa – hetki hakea!

Assareita valitaan sekä vanhojen näyttöjen että haastattelun perusteella, joten sekä uusien että vanhojen olisikin nyt täytettävä e-lomake, jolla ilmaisevat kiinnostuksensa. Hakeneille ilmoitetaan kesäkuussa, ja työhaastattelut sijoittunevat elokuun toiselle viikolle (10.8.-14.8.).

Lompsi osoitteeseen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/60863/lomake.html ja ilmaise mielenkiintosi!

Kenen kannattaa sitten hakea?

Tyypillisesti assareiksi on hakeutunut myöhäisen kandivaiheen ja varhaisen maisterivaiheen opiskelijoita. Jo toisen vuoden opiskelija voi kuitenkin olla hyvä assari peruskursseille. On tietenkin tärkeää osata opettavan kurssin asia, mutta vähintään yhtä tärkeää on asenne ja oppimishalu. Ensisijaisesti kursseille toivotaan ihmisiä, jotka voivat sitoutua ainakin puoleksi lukuvuodeksi kerrallaan, koska monet kurssit, kuten Mapu I/II ja peruskurssit VuKasta Säfoon muodostavat kokonaisuuksia. Joissain tapauksessa saatetaan tarvita assaria vain yhdelle kurssille.

Pelkästään arvosanojen perusteella ei siis palkata, vaan tärkeää on asenne ja motivaatio.

Ainelabra: ratkaisut

Kuten tuli dokumentoitua, aineopintojen laboratoriotöissä on valtaisa määrä ongelmia. Tästä olemme kaikki yhtä mieltä. Kysymys kuuluu, miten ne ratkaistaan.

Olemme päätyneet siihen, että kaikki laitetaan uusiksi. Tähän on nyt raivattu aikaa ja resursseja muun muassa perumalla ensi vuoden Arkipäivän fysiikkaa. (Tiedetään, tämä on varmasti suosittu päätös: vähemmän demoja ja enemmän ainelabraa! Jiihaa!)

Aineopintojen laboratoriotöiden uudistusta on pyöritelty pitkään, ja ratkaisuehdotuksia on saatu sekä opiskelijoilta, että henkilökunnalta. Suurin osa ratkaisuehdoksista on kuitenkin liittynyt siihen, miten nykymuotoisia labroja voisi parantaa. Tämä on helpolta näyttävä, ilmeinen ratkaisu: tehdään samaa kuin ennen, mutta paremmin. Toisaalta, jos halutaan tehdä mahdollisimman hyvä kurssi, miksi ottaa vanha pohjaksi? Laastaria ja kyynärsauvaa on jo kokeiltu. Been there, done that, have the half-finished selkkarit.

Vaihtoehto: Muu, mikä?

Jos nyt jätetään tarkastelusta ne “pikkuseikat”, että ainelabrat eivät toimi kurssina henkilökunnan ja opiskelijoiden näkökulmasta, niin on vielä yksi ongelma. Miten labrat tukevat fysiikan oppimista ja fyysikoksi kouluttautumista? Ainelabran oppimistavoitteet oli ehkä joskus määritelty, mutta historia on kätkenyt tämän tiedon visusti. Vaikka asia olisi joskus 70-luvulla ollut relevanttia tutkimus- tai työelämätaidoille, kokeellinen työskentely on ehtinyt hieman muuttua, kuten myös opiskelu.

Aineopintojen laboratoriotöistä tehdään täysin uusi kurssi, jonka suunnittelu lähtee siitä, että ensin mietitään, millaisia käytännön taitoja 2020-luvun fyysikon kandidaatintutkintoon pitää sisältyä. Tämä on tietenkin hieman vaikeaa, sillä tulevaisuuteen on vaikea nähdä, ja kurssin pitäisi palvella kaikkien kokeelliseen fysiikkaan ja opettajaksi suuntautuneiden, sekä kaikkien fysiikan pitkän sivuaineen lukevien opintoja. Esimerkiksi elektroonikon ja atmosfäärikön vaatimukset kokeellisille taidoille ovat toki varsin erilaisia, puhumattakaan fysiikan opettajasta. Eri alan fyysikot käyttävät eri ohjelmistoja, tekevät virheanalyysit eri tavalla, tarvitsevat tai ovat tarvitsematta tilastollisia menetelmiä ja varsinainen kokeellinen työ voi olla mitä tahansa märkälabran ja tietokonesimulaatioiden väliltä.

Saattaa hyvinkin olla, että uusissa töissä korostuu tutkittava ongelma eikä resepti, jolla saadaan pyydetyt mittaukset tehtyä. Tämä tarkoittaisi töiden viemistä siihen suuntaan, jollaisiksi perusopintojen labrat tehtiin: tässä on ilmiö, tutki sitä – tyyli vapaa mutta pakollinen.

Puhtaalta pöydältä aloittaminen tarkoittaa, että kaikkien töiden ei tarvitse olla suoritustavaltaan samanlaisia, vaan pyritään tekemään johdonmukaisesti etenevä polku, jossa taitoja karttuu ja vaatimukset kasvavat. Yritetään auttaa pientä fyysikkoa kasvamaan vähän isommaksi fyysikoksi, jolle voi antaa ongelman ratkaistavaksi ja saada vastaukseksi “en tiedä, mutta näin lähtisin liikkeelle selvittääkseni asian”. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ongelmien on oltava yksinkertaisempia – kandivaiheen opiskelija ei varmasti pysty yksin tai edes kaverin kanssa päättelyllä selvittämään, millä tavalla kannattaa mitata ilmiöitä, joista sedät pokkasivat Nobelit kotiin. (Jos juuri sinä pystyt, sekin on ihan OK. Emme ole lainkaan huolissamme sinusta.)

Joka tapauksessa on selvää, että tehdään kurssi, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Se suoritetaan alusta loppuun, eikä sitä jätetä vuosiksi hautumaan. Todennäköisesti kurssi tulee sisältämään ainakin jonkin verran ryhmätyötä, sillä harva kokeellista fysiikkaa työkseen tekevä tekee sitä yksin.

Tämän vaihtoehdon huonot puolet ovat seuraavat: emme voi kertoa nyt, millainen kurssi tulee olemaan. Se tiedetään syksyllä, ja uusi systeemi pyörähtää käyntiin näillä näkymin keväällä 2016. Vanha pidetään käynnissä siihen asti (ja ehkä vähän yli) ja siirtymä pidetään mahdollisimman lyhyenä.

Mitä opiskelijan tulee tehdä?

Jos ainelabrat ovat kesken, ne kannattaa suorittaa loppuun pika-pikaa. Tämähän nyt olisi joka tapauksessa tilanne: jos kandiksi tai maisteriksi valmistuminen on aineopintojen labroista kiinni, labrat kannattaisi suorittaa mahdollisimman rivakassa tahdissa vaikka uudistusta ei olisi näköpiirissä.

Jos labrojen aloittaminen on aikataulussa ensi lukuvuonna, nyt kannattaa nauttia luentokursseista ja kesälomasta ja palata kuulolle syksyllä. Tavoitehan on, että ainelabroista tehdään parempi kurssi kuin mitä se oli (ja oikeastaan rima on paljon tätä korkeammalla), joten nyt ei kannata tähdätä siihen, että saa kurssin aloitettua ennen kuin uuden kurssin muoto tiedetään, ellei aio myös saada kurssia loppuun. Siirtymävaihe tulee väistämättä ja korvaavuuksia mietitään koko prosessin ajan, mutta ehdoin tahdoin siihen väliin ei kannata änkeä.

Tiiviskursseille on valtavasti tunkua, ja kursseille pääsevät valitaan mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa on selvää, että kursseille eivät pääse opiskelijat, joiden valmistuminen ei ole akuutisti siitä kiinni. Tämä on kurjaa, mutta kun tilaa on parillekymmenelle ja hakijoita tuplaten, näillä mennään.