Kännykät

Kännyköiden vastuullinen käyttö opetuksessa 2 op

Oppilaiden kännykät kieltoon vai käyttöön? Kännyköiden ja muiden mobiililaitteiden käyttö kouluissa koetaan hankalaksi, kun opettajat pelkäävät niiden johtavan asiattomuuksiin tai jopa toisten kiusaamiseen. Tämän vuoksi monessa koulussa onkin päädytty kieltämään oppilaiden omien kännyköiden käyttö tuntien ja koko koulupäivän aikana. Koulun yhtenä tehtävänä on kuitenkin antaa oppilaille valmiuksia hyödyntää turvallisesti ja vastuullisesti tietoyhteiskunnan työvälineitä. Mobiililaitteista on tullut yksi keskeisimmistä tietoyhteiskunnan välineistä.

Älypuhelimet tarjoavat opetukseen monia oppilaita aktivoivia mahdollisuuksia ja yhteisöllistä työskentelyä edistäviä työvälineitä. Useimpia sosiaalisen median palveluita on helppo käyttää mobiilisovelluksilla, joita löytyy yhä usemman oppilaan taskusta. Niitä voidaan hyödyntää ryhmätyöskentelyssä, vaikka jokaisella oppilaalla ei omaa laitetta olisikaan.

Moduulin tavoitteena on antaa opettajille ideoita ja käytännönesimerkkejä mobiililaitteiden vastuullisesta ja hallitusta käytöstä sekä vinkkejä miten vältettäisiin ongelmakäyttäytymisellä. Tavoitteena on, että oppilaat saisivat koulussa
valmiuden hyödyntää tietoyhteiskunnan välineitä ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti oppimista edistämällä tavalla.