Turvallisuuskoulutus ja -kävely

collage1

Hyvät käytännöt: Turvallisuuskoulutus ja -kävely lähihoitajan tutkinnossa

Kohderyhmä: Lähihoitajaopiskelijat

Koulutus:

 • Koulutuskokonaisuus, joka tukee oppimisen tavoitteita ja antaa hyvää tietoa sekä taitoa opiskelijoille heidän tulevassa työssään sosiaali- ja terveysalalla.
 • Kesto: turvallisuus- ja EA -taitoja harjoituksineen noin 30 tuntia.
 • Liitetty tutkintoon: sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) kaikkien tutkinnonosien sisällä on Turvallisuus ja ensiaputaidot sekä aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen.

Turvallisuuskävely:

 • Turvallisuuskävely, jossa käydään läpi koko collage2oppilaitoksen rakennus.
 • Ryhmässä 20 opiskelijaa.
 • Turvallisuuskävelyn ohessa riskinarviointiharjoitus läheiseen ryhmäkotiin.

Henkilökunnalle:

 • Kysely EA -taidoista.
 • Tämän jälkeen järjestetään yhdistetty turvallisuuskävely ja hätäensiaputaitojen testaus rastiradalla oppilaitoksentiloissa.
 • Koulutuksessa vastataan koulun arjen turvallisuushaasteeseen. Keskusteluja käydään oppilaitosten turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä opetushenkilöstön juridisista oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Koulutuksessa keskitytään riskien arviointiin ja hallintaan sekä työrauhan säilyttämiseen kouluyhteisössä päämääränä turvallinen koulu.
 • Tämän lisäksi yksi sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskorttikouluttaja koulutetaan oppilaitoksen sisälle.
 • Tavoite: oppilaitoksen arjen turvallisuuskulttuuri pysyy laadukkaalla tasolla ja tukee myös toisella asteella olevia nuoria toteuttamaan sekä opiskelu että ammatillisessa työssään omia turvallisuuden ja ensiavun tärkeitä taitoja.

 

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.