Miten tehokas on turvallisuuskoulutus?

collage7

Hyvä käytäntö: Selvitys: Miten tehokas on oppilaitoksen turvallisuuskoulutus?

Kohde: 77 uuden ammattikorkeakouluopiskelijaa mukana selvityksessä

Selvitys, turvakävely, koulutus ja turvaopas:

 • Miten tehokas oppilaitosten kampusalueen turvallisuuskoulutus on?
  • Onko nykyinen tapa valistaa nuoria turvallisuudesta ja sen tärkeydestä riittävä?
  • Onko opiskelijoilla riittävästi tietoa vaaratilanteessa toimimisesta?
  • Suhtaudutaanko turvallisuusasioihin eri tavoin turvakävelyn jälkeen ja
  • kun opiskelijoille on jaettu turvaopas.
  • Löytyykö eroa suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden asenteiden välillä?
 • Kysely, jonka tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla määrällisenä tutkimuksena.
 • Mukana 77 uuden opiskelijan ryhmä mukana, joka jaettiin 15 hengen ryhmiin ja näillä pienryhmillä suoritettiin turvallisuuskävely kampusalueella.
 • Koulutuksessa jaetaan kampuksen turvaopas ja kerrotaan sen sisällöstä.
  • Turvaopas löytyy sekä paperiversiona että koulun verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Todettua:

 • Turvallisuuskoulutuksen tärkeys ei ole täysin selvä opiskelijoille.
 • Opetuksen pitäisi aidosti kiinnostaa opiskelijoita.
 • Kampuksella opiskelee vajaa 2000 opiskelijaa. Vaaratilanteissa jokaisen on tiedettävä miten toimitaan.
 • Suomalaiset opiskelijat eivät pidä turvallisuuskoulutusta yhtä hyödyllisenä kuin kansainväliset opiskelijat.
 • Turvallisuutta voidaan käsitellä tapahtumaprojektien riskinhallintasuunnitelmien yhteydessä.
 • Pelastussuunnitelma luodaan, mutta se ei yksin riitä. K oulut tekevät turvallisuussuunnitelmia, antavat turvallisuuskoulutusta ja harjoittelevat pelastautumista.
 • Jokaisen koulun poistumisharjoituksen ja sisälle suojautumisharjoituksen yhteydessä puhutaan jälleen turvallisuudesta. Näiden harjoitusten yhteydessä  jaetaan opettajille linkki valmiiseen opetusmateriaaliin.

Toimenpide-ehdotuksia:

 • Turvallisuuskoulutuksiin esimerkkejä tositapahtumista.
 • Kertaus poistumisharjoitusten yhteydessä.
 • Kertaus tapahtumaprojektien riskienhallintaosioissa.
 • Opiskelijat, joilla on kokemuksia tositapahtumista, esimerkiksi VPK-tausta, voisi vat kertoa kokemuksistaan toisille.

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.