Mindfulness

Mindfulness opettajan työssä (2 op)

Mindfulness, hyväksyvä tietoisen läsnäolon taito, tarkoittaa tietoista valintaa
osata pysähtyä ja keskittyä käsillä olevaan hetkeen. Mindfulness–taidot vahvistavat huomion suuntaamista. Ne myös lisäävät tunnetaitoja.

Koulutus antaa opettajalle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja.Ne vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Toiseksi opettaja saa käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen luokkatilanteissa sekä esimerkiksi ohr-toiminnassa.

Koulutusosion sisällöt ja toteutus

Koulutusosio rakentuu yhdestä lähipäivästä 16.9.2014 sekä ohjatusta verkkotyöskentelystä Moodle-verkkooppimisympäristössä (neljä teemasessiota). Koulutus päättyy kaikille yhteiseen ac-välitteiseen online-sessioon  24.10. klo 13-15. 

Ilmoittautuminen

Lähipäivän 16.9.2014 sisällöt:

  • mindfulnessin perusteet
  • hyötyjä ja tutkittua tietoa mindfulness-taidoista opettajille että oppilaille
  • keinoja tuoda mindfulnessia osaksi koulun arkea edistämään sekä opettajien että oppilaiden hyvinvointia ja kehittymistä
  • kokemuksia ja vinkkejä mindfulnessin sovelluksista kouluissa.

Lähipäivien kouluttajina lasten ja nuorten mindfulness-opettaja ja ohjaajakouluttaja, luokanopettaja Sari Markkanen ja PsL, VTM, mindfulness-opettaja ja ohjaajakouluttaja Maaret Lassander.

Työskentely itsenäisesti ja verkkoympäristössä

Verkkotyöskentely  rakentuu neljästä teemasessiosta, jotka jaksottuvat noin viiden viikon ajalle.

Verkkosessiot ovat pääosin itsenäistä, ohjattua työskentelyä, joiden tueksi osallistujat saavat ohjaavia viestejä. Työskentely rakentuu tieto-osuuksista, joista osa nauhoitteita, harjoitteista sekä kokemusten jakamisesta osallistujien kesken (oma harjoittelu sekä kokeilut oppilaiden kanssa).

Ohjaajat ovat sovittuina ajankohtina tavattavissa online, jolloin myös osallistujien on mahdollista osallistua/ kutsutaan online-työskentelyyn. Koulutus päättyy kaikille yhteiseen ac-välitteiseen online-sessioon  24.10 klo 13-15. 

Teemat:

  1.  Mielen, kehon, ajatusten ja tunteiden kokonaisuus, ajattelutapojen tunnistaminen ja miksi se on tärkeää, perustietoa aivoista ja aivojen “huollosta”.
  2. Tunnetaidot 1: hankalat tunteet ja stressinhallinta; sovellukset oppilaiden kanssa.
  3. Tunnetaidot 2: myönteiset tunteet ja omien vahvuuksien löytäminen; sovellukset oppilaiden kanssa.
  4. Myötätunto itseä ja muita kohtaan, aikaansaavuuden ja energisyyden kasvattaminen hyväksyvän asenteen avulla; sovellukset oppilaiden kanssa.

Mindfulnessin hyötyjä

Tutkimusten mukaan harjaantuminen läsnäolotaitoihin lisää stressinhallintaa, luovuutta, rentoutta ja mielen tasapainoa sekä taitoja vahvistaa monipuolisesti terveyttä ja ihmissuhteita.  Harjoittelun avulla on mahdollista oppia tunnistamaan paremmin omia ajatusmalleja, suhtautumistapoja ja tunnetiloja sekä löytää omia vahvuuksia ja kasvun mahdollisuuksia. Oppilaille mindfulness–harjoituksista ja taidoista on apua sekä henkiseen hyvinvointiin että fyysiseen terveyteen, mm. stressistä ja jännityksestä palautumiseen ja tarkkaavuuden paranemiseen. Esim.  http://mindfulnessinschools.org/research/research-evidence-mindfulness-schools-project/

Kouluttajat

Lähipäivien kouluttajina toimivat lasten ja nuorten mindfulness-opettaja ja ohjaajakouluttaja, luokanopettaja Sari Markkanen ja PsL, VTM, mindfulness-opettaja ja ohjaajakouluttaja Maaret Lassander.

Verkkotyöskentelymateriaalista ja ohjauksesta vastaavat FM, erikoissuunnittelija, mindfulness-ohjaaja Mari Juote ja VTM, erikoissuunnittelija, mindfulness-ohjaaja Leena Rasanen/ Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.