Turvallisuus koulumatkalla ja Vihreä risti

collage5

Hyvä käytäntö: Koulumatkaturvallisuus, Vihreä Risti –menetelmän testausta koulukäytössä

Kohde: Peruskoulun oppilaat 1.-6. luokat

KOULUMATKATURVALLISUUS Vihreä Risti –menetelmän testausta koulukäytössä

 • Tilastoitu oppilaiden koulumatkaan liittyviä turvallisuustekijöitä,
 • suoritettu kysely oppilaiden huoltajille sekä
 • analysoitu 3 kuukauden seurantajaksolla tilastoituja läheltä piti -tilanteita Vihreä Risti -menetelmän avulla.
 • Sekä opettajat että oppilaat pääsivät osalliseksi työmenetelmästä.
 • Menetelmää toteutettiin paperiversioina ja yhteistoiminnallisesti.
 • Vihreä Risti –menetelmä ohjeistettiin aiemmin opettajille yhteisessä opettajainkokouksessa.
 • Vihreä risti –menetelmä:
  • Koulumatkalla sattuneiden läheltä piti –tilanteiden analysointi.
  • Seurantajaksolla todetut vaara- tai läheltä piti -tilanteet kirjattiin havaintojen mukaisesti pikakirjauksena opettajanhuoneen ilmoitustaululle.
  • Siitä ne kirjoitettiin turvallisuustiimin toimesta auki vaaratilannekuvauksiksi ja
  • kuvaukset jaettiin opettajille ohjeistuksen kera.
  • Informaatio jaettiin koteihin Wilman ja vanhempainillan kautta.

Todettua:

 • Menetelmä tarjosi luokissa hyvän tilaisuuden käsitellä oman koulun oppilaiden liikennekäyttäytymistä. Parantamisehdotuksia sateli runsaasti.
 • Lapset ajattelevat asioita erittäin kriittisesti, jopa kriittisemmin kuin vanhemmat.
 • Menetelmän avulla on helppo löytää heikot lenkit, joiden eteen työtä tulee tehdä tehokkaammin.
 • Tuloksia hyödynnetään sekä turvallisuuskasvatuksen suunnittelussa että liikenneturvallisuusviikolla.
 • Tulevina turvallisuuspäivinä käytetään menetelmää sovellettuna ja analysoidaan kulloinkin ajankohtaisia tilanteita.
 • Turvallisuuskampanjan kohteeksi tulevaisuudessa kolme asiaa:
  • Omin jaloin kouluun-,
  • Kilauta kelloa- ja
  • Kaikki pyöräilijät käyttävät valoa -kampanjat.

collage6

 

 

 

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.