Kartoituskysely ja oppitunteja

2collageHyvät käytännöt: Tunne- ja turvataitojen kartoituskysely peruskoululaisille ja oppitunteja aiheista

Kohderyhmä: Peruskoulun 1.- 9. luokkien oppilaat

Tunne- ja turvataitokysely:

 • Tutkittiin oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta, luotettavista aikuisista ja seksuaalisen moninaisuuden tiedoista
 • Materiaalina ÄLÄ OLETA (Atlas Saarikoski, Solja Kovero. Seta ry, 2013)

Oppitunnit:

 • Luokille 1-4: elokuva Pyry, valkoinen gorilla. Elokuva kertoo erilaisuudesta, kateudesta ja syrjinnästä, joten se on erinomainen opettamisen väline keskustellessa seksuaalinen moninaisuudesta, suvaitsevaisuudesta, turvallisuudesta ja kiusaamisesta.
 • Luokille 5-7: Tunteja enemmän kuin yksi kaksoistunti, koska aihe on laaja. Tunneilla nettimateriaaleja:
  • Mun rajat (Amnesty international – Ihmisoikeuskasvatuksen oppimateriaalit),
  • Ei meidän koulussa (www.eimeidankoulussa.fi) sekä
  • 10 faktaa nuorelle seksuaalisuudesta kirjasta Huomenna pannaan pussauskoppiin (Raisa Cacciatore, WSOY 2007).
 • Luokille 8-9: Lumme-malli, Voimaa seksuaaliseen kasvuun. Keskustelun, tiedon etsimisen ja ryhmätöiden kautta tutustutaan itseen ja muihin. Mallissa korostetaan seksuaalisuutta mahdollisuutena, elämän myönteisenä voimana ja kauniina osana ihmistä.
 • Seksuaalikasvatustyötä on jatkossa kehitettävä koulussa. Se ei saa jäädä yksien oppituntien varaan.
  • Ratkaisu: koulun vihreä lippu –projekti. Vihreä lippu on ympäristökasvatusohjelma kouluihin ja päiväkoteihin. Teemana ja punaisena lankana on terve elämä. Seksuaalikasvatus sopii teemaan hyvin.

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.