Kysely seksuaalisesta väkivallasta

5collage

Hyvä käytäntö: Puhutaanko nuorten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta? -aiheen nostaminen keskusteluun ja verkkokysely

Kohderyhmä: Kolme 8. luokkaa nuoria peruskoulusta sekä paikallisen SETAn nuorten vertaisryhmä iältään 14–17-vuotiaita (identifioivat itsensä sateenkaarinuoriksi)

Kysely ja tulokset:

  • Lähtökohtana nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan tarkastelu ja keskusteluun nosto niin nuorten kuin aikuisten kesken.
  • Verkkokyselystä esiin mm.:
    • Nuoret eivät usko aikuisten kykyyn (vai haluun?) huomata seksuaalista väkivaltaa.
    • Nuoret luottivat kyselyssä melko hyvin siihen, että aikuiset suhtautuvat vakavasti nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan sen tultua heidän tietoonsa.
    • Kannustamme hyvään seksuaaliskasvatukseen koulussa, sekä omana kokonaisuutenaan, että kaikkien aineiden yhteydessä, kaikilla luokka-asteilla.
    • Turvattomuutta eivät lisää vain teot. Puhumattomuus voi vääristää oman kokemuksen häpeäksi ja turvattomuuden tunteeksi. Kuten yksi nuorista asian ilmaisi “…koska tilanteet ovat yleisiä ja jos omalle kohdalle sattuisi näin osaisi toimia oikein…”

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.