Vihreä risti ammattiopistossa

collage8

Hyvä käytäntö: Vihreä Risti -työväline toisen asteen ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja erityisopetuksen kehittämiskeskuksessa

Kohde: Opiskelijat, oppilaitoksessa opiskelee ensisijaisesti alle 25-vuotiaita henkilöitä, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Vihreä risti -menetelmä:

 • Kerättiin tietoa Vihreä Risti -menetelmän soveltuvuudesta ilmoittaa ja kerätä tietoa uhka- ja vaaratilanteista ammattiopistossa.
 • Kerättiin tietoa Vihreä Risti –verkkopalvelun hankintapäätöksen tekemiseksi.
 • Toteutettiin kolmen viikon kokeilu- ja seurantajakso yhdessä ammattiopiston toiminnassa.

Todettua:

 • Vihreän ristin koekäyttö lisäsi ymmärrystä omista vaatimuksista koskien vaaratapahtumien kirjaamista, käsittelyä ja raportointia.
 • Menetelmässä on sellaisia toimintatapoja, joita voidaan ottaa käyttöön riippumatta järjestelmähankinnasta.
 • Nykyiseen toimintaan nähden merkittävimpinä potentiaalisina parannuksina nähtiin kolme seikkaa:
  • tapahtumien perimmäisen syyn, juurisyyn löytyminen,
  • korjaaviin toimenpiteisiin ja niiden vastuiden määrittelyyn ohjaava rakenne sekä
  • kattava raportointimahdollisuus.

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.