Mikä on Vihreä risti?

VIHREÄ RISTI –työkalu – mikä se on?
vihreäristi kuva

Se on 5 Pirkanmaalaisen kunnan perusopetuksen laatuhanke, jossa laadun ytimessä on oppimis- ja opetusympäristön turvallisuus. Hankkeessa kehitettiin laadun ja turvallisuuden mittareita, työkaluja sekä toimintaprosesseja.

Vihreä Risti on oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria kehittävä työkalu, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä tapaturmia ja ongelmatilanteita, synnyttää parannustoimenpiteitä ja tehdä turvallisuusasiat läpinäkyväksi koko organisaatiolle.

Työkalulla käsitellään haitta- ja läheltäpiti -tilanteita, jotka vaikuttavat turvallisuuteen esim ilkivalta, koulukiusaaminen, vaaratilanteet kouluissa ja väkivaltatilanteet.

Työkalu on kehitetty perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen organisaatioiden lähtökohdista, mutta toimii kaikenlaisissa organisaatioissa.

Miten se toimii?

Alun perin työkalu on testattu paperisena A3 -versiona ja se on varsin toimiva myös niin. Vastaavan digitaalisen työkalun ja turvallisuustietovaraston ovat kehittäneet Ubiikki Oy sekä Työsuojelurahasto. (http://ubiikki.fi/fi/ – työnäytteet)

Vihreä Risti -järjestelmässä asian havainnut henkilö pikakirjaa tapahtuman ja turvallisuustiimi analysoi perimmäiset syyt.

Tämän jälkeen voidaan luoda parannustoimenpiteitä ja jatkaa asioiden seurantaa ja raportointia. Kuukauden tilanne voidaan visualisoida koko henkilökunnan nähtäväksi.

Pikakirjaaminen on helppoa ja nopeaa ja kestää 2-3 minuuttia. Kirjauksiin laitetaan tapahtuman nimi ja kuvaus, tapahtuman kohde ja luonne, tapahtumapaikka ja myöhemmin järjestelmään voidaan liittää myös kuvia.

Tapahtumaa voidaan analysoida pilkkomalla osiin siihen vaikuttaneet tekijät, työtavat ja menetelmät, ihmiset, laitteet, välineet, ympäristö, materiaalit ja tieto.

(otteita mm. Aavikko&Lingrenin kehittämistehtävästä)

(kuva: http://ubiikki.fi/fi/ – työnäytteet)

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.