Vihreä risti erityisopetuksessa

collage3

Hyvä käytäntö: Vihreä risti -kartonkisovellus. Seurantajakso sosioemotionaalisen tuen pienryhmissä

Kohde: Erityisopetuksen nsk. sosioemotionaalisen tuen pienryhmät peruskoulussa (4., 5. ja 6-luokat)

Vihreän ristin seurantajakso:

 • Vihreä risti- turvallisuustyökalun soveltaminen
  • Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin vahvistaminen edelleen ja uudenlaisen turvallisuuskulttuurin luominen
 • Vihreän ristin- ideaa toteutettiin kartonkisovelluksena.
  • Vihreästä kartongista risti ja punaista kartonkia niille päiville, jos luokissa kohdattiin vaaratilanteita.
  • Turvallisuuskulttuuria voidaan luoda ilman ostettavia lisenssejä tai ilman tietoteknisiä sovelluksia tai välineitä.
 • 30 päivän seurantajakso, jonka aikana sosioemotionaalisten tuen pienryhmissä kirjattiin ylös mahdolliset vaara-, väkivalta- ja kiinnipitotilanteet. Myös tapaturmista tuli ilmoittaa.

Todettua:

 • Interventiot ja uusien toimintatapojen opettaminen on tehokkaampaa kuin rangaistusten jakaminen.
 • Sovelluksen ja seuranta-ajan kauttaa tullaan tietoiseksi siitä, kuinka monia vaara-, läheltä piti- tai väkivaltatilanteita arjessa kohdataan.
 • Tämän jälkeen tulee keskittyä niiden toimenpiteiden kehittämiseen.
 • Teollisuudessa ollaan turvallisuusajattelussa paljon pidemmällä kuin sosiaali- ja terveysalalla tai humanistisilla aloilla. Teollisuudessa on jo pitkään palkittu, jos huomaa riskin, ilmoittaa riskistä ja esittää kelvollisen (=halvan?) parannusehdotuksen.
 • Palkkiot voisi ottaa käyttöön myös kasvatus- ja opetusaloilla, ehkäpä se kannustaisi tarkkailemaan työympäristöään ja esittämään parannusehdotuksia. Miksi ei saisi pientä bonusta siitä, että haluaa kehittää turvallisuuskulttuuria omassa työympäristössään?
 • Henkilökuntaa tulee myös tukea ja heidän ammattitaitoaan vahvistaa edelleen.
  • Nykyään on varsin laadukasta kirjallisuutta liittyen väkivaltariskien ennakointiin ja kuvallisia ohjeita, miten toimia väkivaltatilanteissa tai miten rakentaa/järjestää riskin huomioiva turvallinen työtila.
  • Vinkkejä löytyy esimerkiksi Sundell:n (2014) teoksesta Työkaverina pelko. Väkivaltariskien ennakointi ja hallinta.
  • Rajoittamisesta (kiinnipidosta) löytyy erilaisten AVEKKI- ja MAPA-koulutusten lisäksi ohjeita myös Hurmeen ja Kyllösen (2014) teoksesta Turvassa! Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta ja varaudu vaaratilanteisiin.

collage4

 

 

 

 

 

Recent Posts

Tervetuloa Hyvinvoiva ja turvallinen koulu -hankkeen sivuille

Koulutushankkeessa tuetaan opetushenkilöstöä luomaan tietoyhteiskunnassa toimiva hyvinvoiva ja turvallinen koulu. Tavoitteena on kehittää opetushenkilöstön valmiuksia luoda koulun ilmapiiriä sellaiseksi, jossa oppilaat ja koulun henkilöstö viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Hankkeen koulutuksissa mm. edistetään opetushenkilöstön valmiuksia kohdata konfliktitilanteita koulussa sekä miten kasvattaa oppilaita vastuullisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi. Yhdenvertainen ja toisia kunnioittava ilmapiiri edistää myös opetushenkilöstön työviihtyvyyttä sekä osaltaan vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisesti jopa pidentää työuria.