Konfliktien ratkaiseminen

Työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi (2 op)

Tässä koulutusosiossa pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin haastavien tilanteiden näkökulmasta ja tarjotaan osallistujille mahdollisuus pysähtyä pohtimaan keinoja haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Koulutuksessa annetaan opettajille keinoja tunnekuohussa olevan henkilön rauhoittamiseen ja hänen kanssaan keskustelemiseen. Samat periaatteet pätevät niin aikuisiin kuin lapsiinkin. Koulutukseen osallistuvia opettajia opetetaan myös hyödyntämään vuorovaikutteisia harjoituksia oppilaiden rakentavan sosiaalisen käyttäytymisen lisäämiseksi.

Koulutusohjelman suoritettuaan osallistuja

  • on saanut työkaluja kouluyhteisöissä esiintyvien haasteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi
  • ymmärtää soveltavan draaman ja erilaisten vuorovaikutusteorioiden mahdollisuudet haastavien tilanteiden ratkaisemisessa
  • ymmärtää statusten merkityksen vuorovaikutuksessa
  • ryhtyy aktiivisesti kehittämään toimintamalleja näihin aihesisältöihin liittyen työyhteisössään

Kouluttajana toimii KM, teatteri-ilmaisun ohjaaja Jori Pitkänen. Hän on kouluttanut opettajia ja opetustoimenhenkilöstöä vuorovaikutuksen, draaman ja pelipedagogiikan keinoihin useissa Opetushallituksen rahoittamissa koulutushankkeissa sekä Helsingin opetusvirastossa.

Pitkäsellä on luokanopettajan pohjakoulutus, ja tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaansa, joka käsittelee mm. oppimista peleissä. Pitkänen on tehnyt töitä kouluissa ala-asteesta ammattikorkeakouluun vuodesta 2001 lähtien, niin opettajan, koulunkäyntiavustajan, vuorovaikutuskouluttajan kuin draamatyöpajojen vetäjän roolissa. Hän ohjaa Suomen ainoaa teatterialan ammattilaisista koostuvaa tarinateatteriryhmää, Tarinateatteri Actsiä, ja hän on vetänyt myös omia työpajoja Helsingin kaupunginteatterilla.