Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa toisia kunnioittava käyttäytyminen 2 op
Yhteisöllisyyden ja yhteisöllisen työskentelyn taitojen vahvistamista pidetään tärkeänä koulussa. Kasvattajien tehtävänä on ohjata lapsia ja nuoria toimimaan vastuullisesti sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä. Oppilaiden tulisi saada riittävät valmiudet toimia verkossa sosiaalisesti, luovasti ja eettisesti yhteiskunnan ja koulun säännöt sekä turvallisuus huomioiden.

Flickr_Mats_Bodker_Apple_bonanza_leikattu

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia yhteisöllisyyden oppimiselle myös koulussa. Tavoitteena on oppia viestimään ja tekemään yhteistyötä verkon välityksellä vastuullisesti, toisia kunnioittaen. Rakentavaa vuorovaikutusta ja dialogia on tärkeää käsitellä ja harjoitella koulussa. Opettajien tehtävänä on pyrkiä luomaan myös verkkoon turvallinen ilmapiiri ja oppimisympäristö, jossa kaikki voivat kokea turvallisesti oppivansa eettisesti hyväksyttävää ja sosiaalisesti hedelmällistä kanssakäymistä sosiaalisessa mediassa.

Tämä moduuli tukee opettajia sosiaaliseen mediaan liittyvien eettisten kysymysten käsittelyssä oppilaidensa kanssa. Koulutuksessa opettajat pääsevät pohtimaan niin sosiaalisen median opetuskäytön haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Toisaalta keskustellaan ja ideoidaan yhdessä keinoja sosiaalisen median hyödyntämiseen kouluyhteisön kehittämisessä ja oppilaiden osallistamisessa. Lisäksi tarkastellaan medialukutaidon ja toisia kunnioittavan viestinnän kehittämisen haasteita ja pyritään löytämään pienten kokeilujen kautta hyviä harjoitteita ja malleja.

 Flickr_Paul_Walsh_Facebook_3292899689_e2a741fb4c_z

Kuvat:

Flickr: Mats Bodker
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Flickr: Paul Walsh
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/