ISHA Helsingin vuosikokous 21.2.2022 klo18 | Annual Meeting of ISHA Helsinki 21th Feb at 6pm

Tervehdys,

ISHA Helsingin vuosikokous 2022 pidetään maanantaina 21.2.2022 kello 18.00 alkaen. Kaikki ovat tervetulleita zoom-kokoukseen.
Virallisena kokoontumispaikkana toimii Marx-huone (kolmas kerros) osoitteessa Mannerheimintie 5, Helsinki.
Mikäli tulet paikan päälle, tulee sinun ilmoittautua etukäteen sähköpostitse (riina.nikulainen (at) helsinki.fi)
Saatetekstien alapuolella on kokouksen esityslista.

Greetings,

ISHA Helsinki’s annual meeting 2022 will be held on the 21st of February 2022 on Monday starting at 18.00.
All are welcome to the meeting on Zoom.
The official location for the meeting is room Marx (third floor) at Mannerheimintie 5, Helsinki.
If you are coming to the meeting in person, you must send a notice of this beforehand by email (riina.nikulainen (at)helsinki.fi)
Below is the minute of the meeting.

1. Kokouksen avaaminen / Calling the meeting to order
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Confirming the quorum and legitimacy of the meeting
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa / Electing a president, a secretary, two (2) minute examiners, and two (2) tellers
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen / Confirming the agenda of the meeting
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto / Presenting the financial statement, the annual report, and the performance auditors’ reports
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä / Confirming the financial statement, and the granting of discharge
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus / Confirming the strategy, the budget, and the membership fee
8. Muut esille tulevat asiat / Other matters
9. Kokouksen päättäminen / Closing the meeting