Kirjoittajan arkistot:Sofia I E Saukkonen

Ilmiöoppijoiden tutkimusmatka

Kurssin aloitus hämmensi

Ensimmäinen ryhmäkerta herätti hämmennystä, koska tietoa ei vielä ollut. Myös vuorovaikutus täysin uudessa ryhmässä opintojen aloittamisen keskellä jännitti.

Olisimme kaivanneet opettajien läsnäoloa 1. ryhmätapaamisessa ja vankempaa pohjustusta kurssin toteutustavasta.

 

 

Kurssin sisältö alkoi hahmottua, tutkimusmenetelmät tulivat tutummaksi ja ryhmän toimintatavat alkoivat muotoutua

Aloimme oppia ryhmässä toimimisen taitoja, vastuun ottamista ryhmästä ja oman osuuden tekemisestä, töiden jakamista ja jokaisen vahvuuksien hyödyntämistä.

Opimme käytännössä mitä käänteinen oppiminen tarkoittaa.

 

Hyvä fiilis tutkijatentistä

Kurssin myötä on herännyt kiinnostus tutkimusten lukemiseen ja arviointiin, ja olemme saaneet rohkeutta lukea tutkimuksia myös vieraalla kielellä.

Jatkossa osaamme hyödyntää tieteellisiä artikkeleita myös oman työn ja pedagogisen päätöksenteon tukena.

Tutkijatapaamisen myötä tutkijuus tuli potentiaaliseksi vaihtoehdoksi myös itsellemme.

Kuvien lähde: https://kuvapankki.papunet.net/selaa