Moniulotteinen vai yksiulotteinen?

Toiveikaista torstaita  kaikille!  Joululoman  alkuun  on  enää  reilu kuukausi aikaa,  eiköhän siis yhdessä  ahkeroida  opinnot hyvään  malliin  ennen  sitä. 

Haluamme  tänään jakaa tutkimusartikkelista  nousseita ajatuksia koskien vuorovaikutuksen pedagogista  merkitystä  sekä  tuoda  esiin  tutkijan havaintoja ryhmän aikuisten erilaisista  toimintatavoista vertaisvuorovaikutuksen vahvistamiseksi ohjatussa leikissä.

Nimikkotutkijamme Syrjämäki löysi tutkimusaineistostaan viisi erilaista aikuisen pedagogista toimintamallia vertaisvuorovaikutuksen vahvistamisen näkökulmasta varhaiserityiskasvatuksen ryhmissä tarkasteltuna. Tutkimusjoukosta erottui kaksi toimintatavaltaan erilaista ulottuvuutta jotka määriteltiin yksiulotteisiin ja moniulotteisiin ohjaustyyppeihin. Yksi uloitteisia  ohjaustyyppejä ovat  leikkikumppani,  havainnoija ja  kontrolloija.  Näissä  ohjaustyypeissä aikuinen  toimii  vain  yhden  näkökulman ja pedagogisen toimintatavan kautta. Moniulotteisina  toimintatapoina  nähtiin  mahdollistaja ja kannattelija. Aikuiset jotka toimivat tämän ohjaustyypin mukaan pystyivät yhdistelemään pedagogisia toimintatapoja tilanteen mukaan.

Tutkimus  herätti huomiomme oman  pedagogisen  toiminnan  merkityseen sekä sen ulottuvuuksiin  ohjatussa  leikissä. Lisäksi olisi  mielenkiintoista  tutkiskella näiden esille tulleiden ohjaustyyppien kautta  varhaiskasvatuksen  aikuisten  toimintaa   päiväkodin havainnointi tehtävässä OSTA 1  kurssiin liittyen.

Miten yhden ulottuvuuden ohjaustyylin omaavia varhaiskasvatuksen aikuisia voisi ohjata kohti moniulotteista ohjaustyyliä? Ja onko se hyödyllistä? Onko tiimissä hyvä olla erilaisen ohjaustyylin omaavia aikusia? Alla olevasta kaaviosta voit tarkastella mihin kohtaan sinä saattaisit tai haluaisit asettua työssäsi varhaiskasvatuksen ammattilaisena.

tuntematon.pngPedagogiset ohjaajatyypit ja niiden suhde vertaisvuorovaikutuksen vahvistamiseen.
Lähde: Syrjämäki, M. (2019). Leikkien, havainnoiden kannatellen. Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikka varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Ryhmä 11/ Tiina ja Sara

 

 

 

5 thoughts on “Moniulotteinen vai yksiulotteinen?

 1. Susanna/ Ryhmä 14

  Tosi hyvä ja ajatuksia herättävä postaus. Aloin itsekin pohtia millaisia erilaisia toimintatapoja olen varhahaiskasvatuksessa nähnyt.

  Vastaa
 2. Salla Räsänen

  Hei, ryhmä 11!

  Hyvä huomio siitä, miten ohjaajatyypit voi pitää mielessä tulevaa havainnointia varten. Esittämänne kysymykset ovat myös mielenkiintoisia. Kiinnostaisi tietää, ottiko nimikkotutkijanne mitään kantaa siihen, onko ryhmälle parempi olla useita selvästi erilaisella ohjaustyylillä ohjaavia aikuisia, vai onko parempi yrittää ohjata kaikki moniulotteiseen tyyliin?

  Terveisin,
  Ryhmä 9

  Vastaa
  1. Tiina

   Kiitos kommenteista! Sivusimme tätä ohjaustyyppi kysymystä tutkijatentissä. Nimikkotutkijamme Syrjämäki toi esille, että moniulotteisen ohjaustyylin omaava varhaiskasvatuksen ammattilainen osaa myös tarvittaessa toimia yksiulotteisesti. Eli moniulotteinen ei poissulje yksiulotteista ohjaustyyppiä. Moniulotteisen ohjaustyypin mukaan ryhmässä toimiva varhaiskasvatuksen ammattilainen osaa tunnistaa tilanteet ja hetket milloin erilaisia ohjaustyylejä tarvitaan.

   Se pitäisikö kaikkien ryhmän aikuisten sitten olla moniulotteisia ohjaustyypiltään on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys pohdittavaksi.
   Keskustelimme tutkijatentissä myös siitä, että ryhmässä toimivan aikuisen on varmasti vaikea reflektoida omaa ohjaustyyppiään näkemättä sitä ensin esim. videolta.

   Terveisin Tiina/ryhmä 11

   Vastaa
  2. Erja-Liisa H Hämäläinen

   Hei,

   Ryhmämme syventyi Syrjämäen tutkimuksen LEIKKIEN, HAVAINNOIDEN, KANNATELLEN VERTAISVUOROVAIKUTUSTA VAHVISTAVAA PEDAGOGIIKKAA
   VARHAISERITYISKASVATUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ osatutkimus II, jossa syvennyttiin tutkimaan ja pohtimaan sitä millaisilla pedagogisilla keinoilla parannetaan vertaisvuorovaikutusta ohjatussa leikissä. Tavoitteena oli tutkia ja tunnistaa varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä käytettäviä pedagogisia toimintatapoja ja niiden suhdetta vertaisvuorovaikutukseen.

   Osatutkimus II tutkimuskysymykset olivat:
   1. Millaista pedagogista ohjausta varhaiserityiskasvatuksen ammattilaiset toteuttavat ohjatuissa leikkitilanteissa?
   2. Kuinka ammattilaiset vahvistavat vertaisvuorovaikutusta tukea saavien ja tyypillisesti kehittyvien lasten välillä?

   Tutkimustuloksena löytyi 5 erilaista pedagogista ohjaustapaa vertaisvuorovaikutuksen näkökulmasta:
   Mahdollistaja, leikkikumppani,kannattelija, havainnoija, kontrolloija.

   Aikuisen vastuulla on toimintaympäristön fyysinen ja sosiaalinen ympäristö – ilmapiiri. Syrjämäen tutkimuksen pohjalla olleiden tutkimusten ja myös Syrjämäen tutkimuksen tulosten mukaan tärkeintä on aikuisen pedagoginen sensitiivisyys. Toimintaympäristön turvallista pohjaa luo aikuinen, joka toimii moniulotteisesti, kykenee käyttämään erilaisia pedagogisia ohjaustapoja perustuen sensitiivisyyteen havaita ja huomioida lasten tarpeet, haasteet sekä sanalliset ja sanattomat viestit arjen tilanteissa ja reagoi viesteihin niin, että jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden sekä vuorovaikutuksen kokemuksen vertaisryhmässä. Kun aikuinen havainnoi sensitiivisesti, toimii tarvittaessa siltana sosiaalisissa tilanteissa, kannattelee, rohkaisee, sanoittaa toimintaa, esittää kysymyksiä – on läsnä tilanteessa ja tilanteen tasalla siinä, mitä ryhmässä tapahtuu, ja mitä yksittäiselle lapselle sillä hetkellä kuuluu, ollaan varhaiskasvatuksen peruskysymysten ja pedagogisten haasteiden äärellä – tavoitteena tarjota parasta jokaiselle lapselle.

   Erja-Liisa/Ryhmä 11

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *