Aihearkisto: ilmiöoppijat

Ilmiöoppijoiden matka hämmennyksestä tutkijatenttiin

Tutkijatentti lähestyy ja jännitys tiivistyyAloitimme tenttiin valmistautumisen silläettä muistelimme kurssilla käymiämme asioitaAloimme samalla hahmottaa sitämitä kaikkea olemmekaan kurssin aikana jo oppineet ja mitä välineitä meillä on käytössämmekun alamme lukemaan muitakin tutkimuksia.   

Kokonaan uutta tutkimusta lukiessa osaisimme etsiä keskeisiä käsitteitä ja miettiä, miten niiden valinta vaikuttaa tutkittavan ilmiön kuvaamiseen sekä tutkijan näkökulman valintaan. Mistä muista näkökulmista samaa aihetta voisi lähetyä ja mitä jää rajauksen ulkopuolelle? Kurssin aikana saimme kysymyksen toiselta ryhmältä monilukutaitoon liittyen, joka yllätti meidät täysin ja haastoi meidät lukemaan tarkemmin tutkimustamme uudestaan. Samalla huomasimme, kuinka tärkeää ajatuksia on pohtia ja keskustella myös oman ryhmän ulkopuolella, sillä silloin usein herää uusia näkökulmia omaankin ajatteluun. 

Ryhmämme koki tutkimuksemme aineiston käsittelyn ja analysoinnin selkeäksi. Sen sijaan koimme tutkimusongelman hahmottamisen haastavaksi, mutta kurssin kuluessa olemme oppineet etsimään tutkimusongelmaa paremmin myös ns. rivien välistä. 

Jatkossa tutkimuksia lukiessa on tärkeää kiinnittää huomiota otsikkoon ja lukea tutkimukset ajatuksen kanssa useampaan kertaan. Etenkin, kun kyseessä englanninkielinen artikkeli, jolloin monilla menee ensimmäinen lukukerta lähinnä suomentamiseen ja keskeisen sisällön hahmottamiseen. Joskus kuitenkin tutkimuksen pintapuolinen ymmärtäminen riittää, eikä ole tarvetta syventyä jokaiseen yksityiskohtaan, kun ymmärtää kokonaisuuden ja oppii poimimaan joukosta tutkimuksen lukemisen kannalta tärkeimmät avainsanat. 

Alkuun hieman kauhistuttanutkin ajatus tutkijatentistä ja kriittisestä näkökulmasta, ei enää kurssin mittaan saatujen työkalujen myötä tunnukaan niin mahdottomalta. Tutkimukseen tutustuminen osio kerrallaan on antanut uusia näkökulmia lukea tutkimusta ja pohtia kysymyksiä tulevaan tutkijatenttiin. 

Ilmiöoppijat / ryhmä 10

Kuva: https://pixabay.com/photos/research-letters-scrabble-words-3691930/ 

Ryhmän 10 blogiviikko alkaa!

Moikka kaikille! Me ollaan ryhmä 10, ilmiöoppijat. Tänään alkaa meidän blogiviikko ja haluaisimme aloittaa sen pienellä kurkistuksella meidän tutkimukseen. Meidän nimikkotutkijana on Jenni Vartiainen ja hänen tutkielmansa ”Makerspaces, multiliteracies and early science education”.

Voitte pohtia julkaisemaamme kuvaa ja sen tarkoitusta. Kommentoikaa rohkeasti, jos kuva herättää kysymyksiä. Vastaamme mielellämme kaikkeen pohdintaan ja kommentointiin. Stay tuned! 🙂

-Suvi / Ilmiöoppijat

(Kuva lainattu osoitteesta http://www.monilukutaito.com/blog/39/lorutiedetta)