Aihearkisto: Monilukutaito ja musiikki

Ryhmä 12 blogiviikko (1/5)

Hei vaan kaikille! Olemme ryhmä 12, monilukutaitoa ja musiikkia.?   

 Vihdoinkin tutkijatentti on ohi ja pääsemme aloittamaan viimeisenä ryhmänä blogiviikkomme. Ensimmäinen postaus liittyykin tutkijamme Sara Sintosen tenttaamisen jälkeisiin fiiliksiin ja mietteisiin. 

Emme ryhmänä olleet luoneet kysymys kysymykseltä tarkkaa suunnitelmaa, kuinka tutkijatentin tulisi edetä. Luotimme siihen, että tentti tulisi etenemään paremmin normaalin keskustelun oloisesti ja se kannatti. Keskustelun ollessa rentoa ja hyvin eteenpäin virtaavaa, saimme kysymyksiimme mielestämme tarvittavan vakuuttavat vastaukset, ja kaikki ryhmän jäsenistä olivat hyvin mielissään tentin päättyessä. Tunnelma oli katossa, kun kauhulla odotettu tutkijatentti oli lopultakin onnistuneesti ohi. Vieläpä Tipsit taskussa! 

Tutkijatentti osoittautui hyvin opettavaiseksi kokemukseksi, koska se laittoi meidät kyselemään kysymyksiä koko kurssin sisältöön liittyen. Kysymysten laatiminen ja esittäminen vaati perehtymistä kurssin vanhoihin aiheisiin ja toimi sitä kautta tehokkaampana oppimiskokemuksena kuin esimerkiksi kirjasta lukeminen. Kohti tutkivaa työtapaakurssissa on paljon pientä parannettavaa, jotta yleinen kokonaisuus jäisi miellyttäväksi. Tutkijatentti tosin on yksi niistä asioista, joista ei kannata luopua mistään hinnasta 

Kiitos myös varjoryhmällemme Digittäjille. Saimme tutkijatenttien jälkeen aikaan mielenkiintoisia keskusteluja. Näistä taskuun jäi uutta oppia ja ymmärrystä siitä, miten tutkimukset lähestyivät samaa monilukutaidon aihetta erilaisista näkökulmista ja lähtökohdista