Joulukoulu / Winter school 16.–17.12.2020

*Päivitetty viimeksi / Last updated 15.12.2020*

*ENGLISH VERSION BELOW*

 

LANGNETIN VIRTUAALINEN KIELENTUTKIMUKSEN JOULUKOULU 2020

Langnetin joulukoulussa on tarjolla luentoja kielentutkimuksen eri osa-alueilta, työhyvinvoinnista ja tutkijan taidoista. Lisäksi ohjelmassa on posterisessio, jossa tohtorikoulutettavat ja muut langnetlaiset voivat esitellä tutkimustaan (lue lisää posterisessiosta alta).

OHJELMA

Ohjelma tarkentuu postereiden osalta 15.12.

 

KE 16.12.
8.45–9.00 Joulukoulun avaus
9.00–10.45 Milla Luodonpää-Manni: Uusi teos Kielentutkimuksen menetelmiä antaa välineitä metodologiseen pohdintaan: esimerkkinä laadullinen aineistopohjainen kielentutkimus
10.45–12.00 lounastauko
12.00–13.45 Opintopsykologi Daniel Ventus: Wellbeing as a doctoral student
13.45–14.15 tauko
14.15–16.00 Matti Miestamo: Kielitypologia I
TO 17.12.
8.45–9.00 aamukahvi
9.00–10.45 Kaius Sinnemäki: Kielitypologia II
10.45–12.00 lounastauko
12.00–13.45 Johanna Isosävi & Camilla Lindholm: After the PhD: 10 tips for a succesful academic career
13.45–14.00 tauko
14.00–15.00 Markus Hamunen: Kielitaju: olemuksesta ja metodista *UUSI*
15.00–15.15 tauko
15.15–16.15 Posterisessio *UUSI*
15.15 – Casartelli, Daniela (Uninversity of Helsinki): Extended meanings of reported speech, a crosslinguistic study
15.20 – Hiovain, Katri (University of Helsinki): Comparative analysis of majority language influence on North Sámi prosody using wavenet-based modeling
15.25 – Olatoye, Temitayo (University of Eastern Finland): You learnt – I learned: Verb regularization in Nigerian English
15.30 – Rantala-Lehtola, Kati (University of Jyväskylä): How does a bachelor thesis writing process appear as emotionally experienced?
15.35 – Tuuri, Emilia (Tampereen yliopisto): Mies raahusti ryteiköstä: Liikkumisen tapa suomen liikeilmauksissa
15.40 – Keskustelua, kysymyksiä, kommentteja postereista

 

ETUKÄTEISLUKEMISTOT

Milla Luodonpää-Mannin luennolle luetaan etukäteen seuraavat tekstit:

1) Luodonpää-Manni, Milla, Markus Hamunen & Reetta Konstenius (2020): Tutkimuksen käytäntö. Teoksessa Kielentutkimuksen menetelmiä I–IV, toim. Milla Luodonpää-Manni et al., 1–37. Helsinki: SKS.

2) Luodonpää-Manni, Milla & Krista Ojutkangas (2020): Laadullinen aineistopohjainen kielentutkimus. Teoksessa Kielentutkimuksen menetelmiä I–IV, toim. Milla Luodonpää-Manni et al., 412–441. Helsinki: SKS.

Koko kirja on vapaasti luettavissa ja ladattavissa SKS:n sivuilla: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/skst.1457/

LUENTOJEN KUVAUKSIA

Daniel Ventus: Wellbeing as a doctoral student

In the workshop we will discuss common challenges that doctoral students face, for example stress management, social isolation and dealing with your supervisor. The setup will be a series of short presentations, followed by discussions in small groups where you are able to share your experiences. The workshop will be led by Daniel Ventus, who got his PhD in psychology from Åbo Akademi in October 2019.

Matti Miestamo + Kaius Sinnemäki: Kielitypologia I+II

Kurssilla luodaan yleiskatsaus kielitypologian menetelmiin ja sitä kautta kielitypologisen tiedon perusteisiin. Miten kieliä vertaillaan, miten kielet valitaan typologiseen tutkimukseen, millaisia lähteitä käytetään, miten kieliä luokitellaan ja millaisia kvantitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää, miten kieltenvälisiä yleistyksiä voidaan ymmärtää ja selittää, ja miten typologia ja yksittäisten kielten tutkimus hyötyvät toisistaan? Typologinen, kieltenvälinen tieto on hyödyllistä kaikille kielentutkijoille, vaikkei oma tutkimus kovin lähellä typologiaa olisikaan. Vaikka oma tutkimus koskisi jotakin ilmiötä vain yhdessä kielessä, laajempi kieltenvälinen perspektiivi avaa uusia polkuja. Tällä kursilla voit saada lisää ymmärrystä siitä, mistä nuo polut lähtevät.

Isosävi & Lindholm: After the PhD: 10 tips for a succesful academic career

Akateemisella uralla tarvitaan ideoita ja tavoitteita, rahoitusta, kirjoittamista ja julkaisuja, opetustaitoja, jonglöörausta eri tehtävien välillä, kansainvälistymistä, mentoreita ja tieteestä viestimistä. Kerromme näistä sekä omista urapoluistamme!

ZOOM-LINKKI

https://aboakademi.zoom.us/j/61009183648

Huom. Osalla tauoista on mahdollista liittyä omatoimisesti vertaistuki-verkostoitumispienryhmiin (Breakout rooms), mikäli käytössä on Zoom-ohjelman tietokoneversio 5.3.0 tai uudempi (ChromeOS:ssä 5.0.0). Tämä ominaisuus EI toimi Zoomin selainversioissa, joten päivitetyn kännykkä- tai tietokoneversion käyttö on suositeltavaa.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on auki läpi Joulukoulun. Ilmoittautuminen on suotavaa, jotta koordinaattori saa sähköpostiosoitteesi ja voi tarvittaessa olla sähköpostitse yhteydessä esim. aikataulumuutoksista. Ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta 10.12. mennessä ilmoittautuneet saivat mahdolliset etukäteislukemistot sähköpostilla 11.12.

Ilmoittaudu täällä.

Osallistuminen on Langnet-verkostoon kuuluvien yliopistojen tohtorikoulutettaville, tutkijoille ja alumneille ilmaista.

 

POSTERIT

A4-kokoiset posterit ladataan etukäteen Langnetin verkkosivuille. Posterisessiossa (ajankohta julkaistaan pian) jokainen posterin lähettänyt voi esitellä omaa posteriaan. Keskustelua postereista voi jatkaa pienryhmissä, kun kaikki posterit on ensin esitelty kaikille.

Valmiit posterit (A4-kokoinen pdf) tulee lähettää Langnetin koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi) 14.12. mennessä.

Pikavinkit posterin tekoon:

  • Posteri toimii keskustelunavaajana, ei kaikenkattavana esityksenä kokonaisesta tutkimuksesta; posteri voi keskittyä esim. tutkimusaiheen, -kysymyksen, -materiaalin ja/tai -metodien esittelyyn
  • Ytimekkyys: on suositeltavaa, että posterissa on 1 aihe, 2 fonttia, 3 väriä, enintään 300–500 sanaa ja selkeä rakenne, joka ohjaa lukijaa
  • Etukäteen valmisteltu posterin esittely: posterin pitäjä voi miettiä ja harjoitella etukäteen, 1) miten esitellä posteri lyhyesti yleisölle, 2) miten vastata yleisöltä mitä todennäköisimmin tuleviin kysymyksiin, ja 3) mitä sellaista syventävää tai tarkentavaa tietoa tutkimuksesta, jota ei ole mahdutettu posteriin, hän haluaa lisäksi kertoa aiheesta eniten kiinnostuneille

Lisää vinkkejä ja inspiraatiota voi katsoa vaikkapa näistä lähteistä:

 

KYSYMYKSIÄ?
Ota yhteyttä laura.ivaska(at)abo.fi

Nähdään joulukoulussa!

 

** ENGLISH VERSION**

THE LANGNET WINTER SCHOOL 2020

The Langnet Winter School offers lectures on different aspects of language-related research, on well-being at work, and on researchers’ skills. In addition, the programme includes a poster session, in which doctoral candidates and other Langnet members can showcase their research (read more on the poster session below).

PROGRAM

More details on the posters will be published on Dec 15.

WED, DEC 16
8.45–9.00 Opening of the Winter School
9.00–10.45 Milla Luodonpää-Manni: Uusi teos Kielentutkimuksen menetelmiä antaa välineitä metodologiseen pohdintaan: esimerkkinä laadullinen aineistopohjainen kielentutkimus
10.45–12.00 lunch break
12.00–13.45 Study psychologist Daniel Ventus: Wellbeing as a doctoral student (IN ENGLISH)
13.45–14.15 break
14.15–16.00 Matti Miestamo: Kielitypologia I
THU, DEC 17
8.45–9.00 Zoom is open
9.00–10.45 Kaius Sinnemäki: Kielitypologia II
10.45–12.00 lunch break
12.00–13.45 Johanna Isosävi & Camilla Lindholm: After the PhD: 10 tips for a succesful academic career (AT LEAST PARTLY IN ENGLISH)
13.45–14.00 break
14.00–15.00 Markus Hamunen: Kielitaju: olemuksesta ja metodista *NEW*
15.00–15.15 break
15.15– Poster session *NEW*
15.15 – Casartelli, Daniela (Uninversity of Helsinki): Extended meanings of reported speech, a crosslinguistic study
15.20 – Hiovain, Katri (University of Helsinki): Comparative analysis of majority language influence on North Sámi prosody using wavenet-based modeling
15.25 – Olatoye, Temitayo (University of Eastern Finland): You learnt – I learned: Verb regularization in Nigerian English
15.30 – Rantala-Lehtola, Kati (University of Jyväskylä): How does a bachelor thesis writing process appear as emotionally experienced?
15.35 – Tuuri, Emilia (Tampereen yliopisto): Mies raahusti ryteiköstä: Liikkumisen tapa suomen liikeilmauksissa
15.40 – The floor is open for questions and comments on the posters
*Please note that most of the lectures are in Finnish.

 

READING LIST

For the lecture by Milla Luodonpää-Manni, you are asked to read the following texts in advance:

1) Luodonpää-Manni, Milla, Markus Hamunen & Reetta Konstenius (2020): Tutkimuksen käytäntö. Teoksessa Kielentutkimuksen menetelmiä I–IV, toim. Milla Luodonpää-Manni et al., 1–37. Helsinki: SKS.

2) Luodonpää-Manni, Milla & Krista Ojutkangas (2020): Laadullinen aineistopohjainen kielentutkimus. Teoksessa Kielentutkimuksen menetelmiä I–IV, toim. Milla Luodonpää-Manni et al., 412–441. Helsinki: SKS.

The whole four-volume book is available open access on the website of the Finnish Literature Society: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/skst.1457/

MORE DETAILS ON THE LECTURES

*For lectures in Finnish, please see details above in the Finnish version*

Daniel Ventus: Wellbeing as a doctoral student

In the workshop we will discuss common challenges that doctoral students face, for example stress management, social isolation and dealing with your supervisor. The setup will be a series of short presentations, followed by discussions in small groups where you are able to share your experiences. The workshop will be led by Daniel Ventus, who got his PhD in psychology from Åbo Akademi in October 2019.

ZOOM LINK

https://aboakademi.zoom.us/j/61009183648

NB. During some of the breaks Breakout rooms are open for networking and peer support; you can self-select which room to join if you use a version 5.3.0 or higher of the desktop client or the mobile app of Zoom (version 5.0.0 for ChromeOS). This function is NOT available in the Zoom web client, so it is recommended that you use an updated version of the desktop client or the mobile app.

REGISTRATION

Registration is open throughout the Winter School. Registration is recommended that you register so that the coordinator gets your email address and can contact you should there be any last-minute changes to the program, for example. However, registration is not required, but those registered by December 10 will received the required readings, if any, on December 11 by email.

You can register here.

The winter school is open for all PhD Candidates and researchers at and alumni of the Langnet member universities and there are no course fees.

 

POSTERS

The A4-sized posters will be uploaded to the Langnet Winter School homepage prior to the online poster session. In the poster session, each person presenting a poster can briefly introduce their poster. After that, it is possible to continue discussions in small groups. The time and date of the poster session will be announced soon.

The posters (A4-sized, pdf format) should be sent by email to the Langnet coordinator (laura.ivaska@abo.fi) by December 14.

Tips for making posters:

  • Posters function as conversation starters rather than try to convey all information regarding a piece of research; a poster could focus on the theme of the research in general or on the research question(s), material(s) and/or method(s)
  • Posters need to be concise: it is advisable to have only 1 topic, 2 fonts, 3 colors, max. 300–500 words on the poster, and to pay attention to having a clear structure that guides the reader
  • Posters are presented, which means that it might be a good idea to prepare in advance 1) short walk-throughs that cover the most important points of the poster, 2) answers to the most likely questions, and 3) for the most interested audience, insights into the aspects of the research not covered in the poster

For furter inspiration and tips, see:

 

QUESTIONS?
Contact laura.ivaska(at)abo.fi

See you at the Winter School!