Langnetin joulukoulu 2021 / Langnet Winter School 2021

Päivitetty / last update 10.12.2021 klo 7.45

Uutta:

  • Tieto luentosalista lisätty, koko joulukoulupäivä pidetään Arkenin Helikon-salissa
  • Posterinäyttelyyn on ilmoitettu yksi posteri. Voit tutustua posterin sähköiseen versioon alla!
  • Etäosallistujien on mahdollista ilmoittautua joulukoulun toiseen päivään aina tilaisuuden alkuun asti. Ilmoittauduthan etukäteen, jotta voit halutessasi saada osallistumistodistuksen sekä luentodiat.
  • Joulukoulusta pyydetään palautetta! Linkki palautelomakkeeseen alla.

News:

  • Details about the lecture room added, all sessions will be at Helikon, Arken
  • We will have one poster presentation in the poster session. A link to the online version of the poster has been added, please see below.
  • Remote participants may still sign up for Day 2 of the Winter School, up until the day of the event. Please register beforehand so that you will be able to get a certificate of attendance (upon request) and receive the lecture slides after the event.
  • Feedback would be greatly appreciated! You can find a link to the feedback form below.

(in English below)

Langnet järjestää kesäkoulun jatkoksi joulukoulun, jossa on ohjelmaa sekä etänä että paikan päällä Turussa. Joulukoulu pidetään kahdessa osassa viikoilla 48 ja 49. Etäosallistuminen on mahdollista koko joulukoulun ohjelmaan. Voit osallistua molempiin päiviin tai vain toiseen. Langnet pyrkii tukemaan lähiosallistujien matkoja Turkuun.

Teemaryhmät voivat järjestää joulukoulun yhteydessä omaa ohjelmaa, kysy lisätietoja ryhmänvetäjiltä.

Uutta: Joulukoulusta voi jättää palautetta tällä lomakkeella. Lomake on auki 15.12. saakka.
https://survey.abo.fi/lomakkeet/14096/lomake.html

Urapäivän transferable skills -osion (Kraufvelin) diat löydät täältä.

***

Joulukoulu, osa 1: Langnetin urapäivä

Perjantai 3.12.2021 klo 10.15–16.00

Paikka: Zoom https://aboakademi.zoom.us/j/67740935797

Tervetuloa Langnetin joulukoulun ensimmäiseen osaan, urapäivään! Etäyhteydellä järjestetyssä päivässä kuulemme kieliaineista väitelleiden uratarinoita ja keskustelemme väitöstutkimuksen ohessa karttuvista työelämätaidoista. Päivän päättää paneelikeskustelu kieliaineiden tohtoreista työmarkkinoilla.

Ilmoittautuminen:  Voit ilmoittautua urapäivään oheisen linkin kautta: https://survey.abo.fi/lomakkeet/14028/lomake.html

Urapäivään ilmoittautuminen ei ole pakollista vaan voit osallistua myös ilmoittautumatta. Jos haluat tapahtumasta osallistumistodistuksen, ilmoittauduthan etukäteen. Ilmoittautuminen on suotavaa muutenkin, jotta koordinaattori saa sähköpostiosoitteesi ja voi tiedottaa mahdollisista viime hetken muutoksista.

Ennen urapäivää pidetään Langnetin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, ns. yleiskokous, johon ovat tervetulleita kaikki kielentutkimuksesta ja Langnet-verkostosta kiinnostuneet. Kokouskutsu lähetetään Langnet-kaikki-listan kautta viikko ennen kokousta. Ehdotuksia kokouksen asialistalle lisättäväksi voi lähettää koordinaattorille torstaihin 25.11. saakka.

Ohjelma

9.00–10.00 Langnetin yleiskokous (Zoom: https://aboakademi.zoom.us/j/67740935797)

10.15 Avaussanat

10.30–12.00 Uratarinoita:

FT Maximilian Murmann (freelance-kääntäjä) – suomeksi peruttu
FD, docent Viveca Rabb (servicechef, Åbo Akademis bibliotek) – på svenska
FT Taina Tammelin-Laine (tutkijatohtori, JYU) – suomeksi

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 Transferable skills for doctoral candidates: Jan Kraufvelin (Coordinator, Åbo Akademi University Career Services) – englanniksi / in English

14.00–14.30 Tauko

14.30–15.45 Paneelikeskustelu: kieliaineiden tohtorit työmarkkinoilla

Keskustelijoina: tutkijatohtori Taina Tammelin-Laine (JYU), väitöskirjatutkija Hanna-Mari Kupari (TY) ja väitöskirjatutkija Lotta Aarikka (TY)

15.45–16.00 Loppusanat

***

Joulukoulu, osa 2

Perjantai 10.12. klo 10.00–16.30

Joulukoulun toinen osa järjestetään hybridimallilla perjantaina 10.12. Åbo Akademilla (Arken, Tehtaankatu 2). Päivään kuuluu kielentutkimuksellista sisältöä, opetus- ja keskustelutuokioita tutkijan taidoista kuten väitöskirjatutkijalle välttämättömistä ajan- ja projektinhallintataidoista sekä posterisessio.

Joulukouluun osallistuminen on Langnetin väitöskirjatutkijoille maksutonta. Langnet tarjoaa osallistujille lounaat ja kahvit. Lisäksi tarjolla on matkatukea. Ilmoita matkatuen tarpeestasi koordinaattorille ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu joulukoulun toiseen päivään viimeistään 1.12. tällä lomakkeella. Voit ilmoittautua mukaan lähi- tai etäosallistujana.
Päivitys: Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 2.12. klo 15 asti! Tämä koskee lähitilaisuuteen osallistujia ja postereita. Etäosallistuijen ilmoittautumisaika jatkuu aina joulukoulupäivään asti.

Ohjelma

Luentosali: HELIKON (A202), Arken

9.3010 Saapuminen Arkenille, rekisteröityminen ja tekniikan tarkistus / arrival at Arken, registration & checking remote connections

10.0010.15 Avaussanat

10.1511.45 Prof Tuija Virtanen-Ulfhielm: Online consumer reviews: textuality, interaction, genre (luento englanniksi)

12.0013.00 Lounas, Kårkafé Arken

13.0014.15 Dr Mari-Liisa Varila: Project management for researchers / Projektinhallinta tutkimustyössä (englanniksi ja suomeksi)

14.15–14.30 tauko

14.3015.00 Posterinäyttely

15.0015.30 Kahvitauko, posterit esillä

15.3016.30 Väitöskirjatutkijoiden kokous (pj Tuuli Ahonen)
Vapaamuotoinen kokous kaikille kieliaineiden väitöskirjatutkijoille.

Posterisessio

Joulukoulussa pidetään posterinäyttely. Paikan päällä osallistuvat voivat ilmoittautua mukaan posterisessioon ja tuoda tulostetut posterit (koko A1-A0) mukanaan. Lisäksi tulisi valmistella n. 3-5 minuutin posteriesitys. Myös etäosallistujat voivat halutessaan lähettää (sähköisen) posterin. Etäosallistujien posterit laitetaan näkyviin Langnetin verkkosivuille.

Posterisessioon on ilmoitettu yksi posteri, joka esitellään tilaisuudessa. Lue posterin sähköinen versio:

Selcen Erten: Registers in Web-based Corpus of Turkish

Kysyttävää joulukoulun järjestelyistä? Ota yhteyttä koordinaattoriin: aino.liira(at)abo.fi


English version

Langnet organises a Winter School which takes place on two consecutive Fridays in December. Online attendance is possible throughout the Winter School. The first day will be fully online, the second day will take place at Åbo Akademi University in Turku but you can participate remotely. Those attending on-site may apply for travel reimbursements.

Thematic groups may offer additional activites, please ask the group leaders for more information.

New: You can leave feedback with the following form. The form remains open until 15 December. https://survey.abo.fi/lomakkeet/14096/lomake.html

You can now find the slides of the Transferable skills session (Kraufvelin) here.

***

Winter School, pt. 1: Langnet Career Day

Friday 3 December 2021, 10.15–16.00

Venue: Zoom https://aboakademi.zoom.us/j/67740935797

Welcome to part one of Langnet Winter School, the Career Day! We will meet on Zoom to hear some career stories of Langnet alumni and to discuss the so-called transferable skills that doctoral researchers acquire during their PhD studies and through their research. The day concludes with a panel discussion (in Finnish) about career prospects for doctors in language-related fields.

Registration: You can sign up for part 1 (Career Day) here. Registration for the Career Day is not required. However, if you would like to have a certificate of attendance, please register in advance. Registration is also recommended so that the co-ordinator will have your e-mail address and can inform you about possible last-minute changes to the schedule and/or to send you materials after the day.

An annual Langnet general meeting will take place on Zoom before the Career Day. Everyone interested in language studies and the Langnet network is welcome to attend. The official invitation will be sent via the Langnet-kaikki mailing list a week prior to the meeting. If you have any suggestions for the agenda, please send them to the co-ordinator on Thursday 25 November at the latest.

Programme

9.0010.00 Langnet general meeting (Zoom)

10.15 Opening words

10.30–12.00 Career Stories (in Finnish/Swedish):

FT Maximilian Murmann (freelance translator) – suomeksi / in Finnish  cancelled
FD, docent Viveca Rabb (servicechef, Åbo Akademis bibliotek) – på svenska / in Swedish
FT Taina Tammelin-Laine (postdoctoral researcher, JYU) – suomeksi / in Finnish

12.00–13.00 Lunch break

13.00–14.00 Transferable skills for doctoral candidates: Jan Kraufvelin (Coordinator, Åbo Akademi University Career Services) – in English

14.00–14.30 Break

14.30–15.45 Paneelikeskustelu: kieliaineiden tohtorit työmarkkinoilla / Panel discussion (in Finnish)

Panelists: postdoctoral researcher Taina Tammelin-Laine (JYU), doctoral candidate Hanna-Mari Kupari (UTU), and doctoral candidate Lotta Aarikka (UTU)

15.45–16.00 Closing words

***

Winter School, pt. 2

Friday 10 December, 10.00–16.30

Part 2 of the Winter School will be held at Åbo Akademi University in Turku on Friday 10 December (Address: Arken, Tehtaankatu 2). The programme includes teaching and discussion sessions about language studies and research skills, such as time and project management skills, and a poster session.

Attendance is free and open to all Langnet doctoral candidates. Lunch and coffee will be served, and travel reimbursements are available. Please let us know about your need for travel funds in your registration.

Registration: Sign up here for the second part of the Winter School. Registration closes on 1 December. Please mark if you’re going to attend on site or remotely.
Update: Registration has been extended until 2 December, 3 pm (EET)! This concerns on-site attendance and the poster session. Late sign-ups are accepted from remote participants without posters.

Programme

Lecture room: HELIKON (A202), Arken

9.3010 Arrival at Arken, registration & checking remote connections

10.0010.15 Opening words

10.1511.45 Prof Tuija Virtanen-Ulfhielm: Online consumer reviews: textuality, interaction, genre (in English)

12.0013.00 Lunch at Kårkafé Arken

13.0014.15 Dr Mari-Liisa Varila: Project management for researchers / Projektinhallinta tutkimustyössä (in English & Finnish)

14.15–14.30 break

14.3015.00 Poster session

15.0015.30 Refreshments, posters can be viewed

15.3016.30 Doctoral candidates’ meeting (chair: Tuuli Ahonen)
A free-form meeting open to all PhD candidates of languages/linguistics in Finland.

Poster session

We will have a poster session. Those who are attending in Turku may bring printed posters (size A1-A0) and prepare a brief, about 3 to 5 minute presentation. Those who attend remotely may also send in a poster in pdf format; these will be displayed on Langnet website.

We will have one poster presentation in the session. An online version of the poster can be found here:

Selcen Erten: Registers in Web-based Corpus of Turkish

Questions about the Winter School? Please contact the co-ordinator: aino.liira(at)abo.fi