Mentorointikokeilu

MENTOROITAVIEN HAKUAIKAA JATKETTU 10.3.2017 ASTI

7.2.2017
Mentorointikokeilu Langnetissa keväällä 2017
(Unfortunately only in Finnish in spring 2017)

Taustaa
Kysymys väitöskirjatutkijoiden mentoroinnista nousee aika ajoin esiin Langnetissa. Mentoroinnin tarve vaihtelee suuresti. Tarpeeseen vaikuttavat niin ohjaussuhteen luonne kuin myös yliopistojen tarjoamat urakurssit ja mentorointipalvelut. HY:n selvityksen mukaan noin puolet väitöskirjatutkijoista keskustelee ohjaajansa kanssa varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi laajemmin osaamisestaan, elämästään ja urasuunnitelmistaan. Mentoroinnin tarve korostuu niissä ohjaussuhteissa, joissa tällaista keskustelua ei käydä. Väitöskirjanjälkeisen elämän suunnittelu jo väitöskirjavaiheessa olisi erittäin tärkeää. 

Tavoite
Tämän hankkeen tavoite on kokeilla ryhmämentorointia Langnet-verkostossa. Tavoite on aluksi löytää kahdesta neljään mentoria, joista kukin voi ottaa noin neljä mentoroitavaa eli aktoria. Ryhmät voivat kokoontua missä tahansa yliopistossa. Olisi toivottavaa, että ihmiset voisivat keskustella omalla äidinkielellään. Langnetin mentorointikokeilu pohjautuu HY:n maisterivaiheen mentorointiohjelmaan.

Ryhmämentoroinnin idea
Mentoroinnissa kokeneempi neuvoo kokemattomampaa. Ryhmämentoroinnissa mentori (tai kaksi mentoria) ohjaa pientä mentoroitavien ryhmää. Mentoroitavat saavat tukea paitsi mentorilta myös toisiltaan. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niihin löytyy ohjeita. Mentoroinnin tarve herää usein työnhaun näkökulmasta, mutta kokemuksen mukaan prosessin aikana kirkastuu laajemman urasuunnittelun ja itsetuntemuksen merkitys. Langnetin välittämä mentorointi ei ole työllistymisväylä; tällainen voi löytyä Suomen Mentorien kautta.

Kuka voi olla mentori?
Mentorit ovat kieliaineiden tohtoreita, jotka haluavat tukea väitöskirjaa tekevää tai hiljattain väitellyttä. Mentori on kokemusasiantuntija, joka on töissä joko yliopistolla tai muualla. Mentorin oman työelämän tulisi olla tasapainossa, jotta mentorointikokemus olisi mentoroitaville positiivinen ja kannustava. Mentorin tulisi voida sitoutua mentoroitavien tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Kuka voi olla mentoroitava?
Mentoroitavat ovat kieliaineiden väitöskirjatutkijoita tai hiljattain väitelleitä, jotka haluavat keskustella väitöskirjaprojektistaan tai työelämästä ja saada tukea omille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Mentoroitavan tulisi voida sitoutua ryhmän tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Haluatko mukaan?

  • Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 15.2.2017. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan mentoroitavaksi hakeville, jotka valitsevat itselleen sopivan mentorin.
  • Jos haluat mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 10.3.2017. Hakuaikaa jatkettu, älä siis usko lomakkeen päivämääriä! Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Voit vaikuttaa siihen, kenestä tulee mentorisi.
  • Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille kokeiluun mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia. Ryhmät pyörivät itsenäisesti noin puoli vuotta. Osallistuminen on luottamuksellista. Toiminta ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Toimintaa kehitetään palautteiden perusteella.
  • Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta: ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

TIETOA SAA ERITTÄIN MIELELLÄÄN VÄLITTÄÄ MYÖS YLIOPISTON ULKOPUOLELLE.