Meilahden Opetuksen päivä 19.8.2020: Opetusta ja opiskelua Koronan aikaan

Tule kohtaamaan kollegoita ja jakamaan Koronakevään oppeja 19.8.2020  klo 9:00 -.13:30. Päivä järjestetään Zoom-ympäristössä:

Mikäli Sinulla on ongelmia huoneeseen liittymisen kanssa, ota yhteyttä Birgitta Kiviseen (birgitta.kivinen@helsinki.fi, puh. 0294124914) tai Sanna Siirilään (sanna.siirila@helsinki.fi, puh. 0503118995).
Esitysten tallenteet löytyvät Opetuksen päivä 2020 -sivulta.

Ohjelma

8.30-8.55 Kirjautuminen Zoomiin.

9.00 Tervetuloa! Opetuksesta vastaava varadekaani Tiina Paunio
Miten tiedekunnan strategia ohjaa opetuksen kehittämistä? Dekaani Risto Renkonen, esityksen pdf

9.30 Miten digitaalinen opetus voi tukea aktiivista oppimista? Pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä EP Aktivoiva etäopetus
Tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kokemukset – kevään 2020 digikyselyiden tuloksia Saara Repo ja Eeva Pyörälä EP Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia etaopetuksesta 190820

10.00 Opettajien digiloikat – mitä tein, miten tuin opiskelijoiden oppimista, mitä palautetta sain, mitä opin?

  • Luento etänä – Klaus Olkkola, esityksen pdf
  • Vuorovaikutusharjoituksia verkossa – Satu Saalasti, esityksen pdf
  • Lähiluennot videoiksi – Leo Tjäderhane, esityksen pdf
  • Opinnäytetyön ohjausta verkossa – Anna Keski-Rahkonen, esityksen pdf
  • Kliininen seminaari verkossa – Sanna Koskinen
  • Etätenttien haasteet – Birgitta Kivinen, esityksen pdf

11.00 Keskustelua pienryhmissä – ajatusten jako Flingassa: https://edu.flinga.fi/s/EJSFBAH

11.15 Yhteiskeskustelu

11.45 Lounastauko

12.30 Yllätysohjelmaa

12.45 Varhaisen välittämisen malli – Tiina Paunio, Tiina Tuominen ja Henri Saarinen, esityksen pdf

13.15 Päivän päätös, Tiina Paunio