Meilahden Opetuksen päivä 19.8.2020: Opetusta ja opiskelua Koronan aikaan

Tule kohtaamaan kollegoita ja jakamaan Koronakevään oppeja. Päivä järjestetään Zoom-ympäristössä. Osoite päivittyy tähän.

9.00 Tervetuloa! Opetuksesta vastaava varadekaani Tiina Paunio
Miten tiedekunnan strategia ohjaa opetuksen kehittämistä? Dekaani Risto Renkonen

9.30 Miten digitaalinen opetus voi tukea aktiivista oppimista? Pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä
Tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kokemukset – kevään 2020 digikyselyiden tuloksia Saara Repo ja Eeva Pyörälä

10.00 Opettajien digiloikat – mitä tein, miten tuin opiskelijoiden oppimista, mitä palautetta sain, mitä opin?

  • Luento etänä – Klaus Olkkola
  • Vuorovaikutusharjoituksia verkossa – Satu Saalasti
  • Lähiluennot videoiksi – Leo Tjäderhane
  • Opinnäytetyön ohjausta verkossa – Anna Keski-Rahkonen
  • Kliininen seminaari verkossa – Sanna Koskinen
  • Etätenttien haasteet – Birgitta Kivinen

11.00 Keskustelua pienryhmissä – ajatusten jako flingassa

11.15 Yhteiskeskustelu

11.45 Lounastauko

12.30 Opiskelijoiden yllätysohjelmaa

12.45 Varhaisen tuen malli – Henri Saarinen ja Tiina Paunio

13.15 Päivän päätös